Strona: do 2004 / Katedra Nauki o Materiałach

do 2004

 1. Michalski J., Marszałek J., Kubiak K. An experimental study of diesel engine cam and follower wear with particular reference to the properties of the materials WEAR 2000, t.240, s. 168-179
 2. Kubiak K., Sieniawski J., Poznańska A. Wpływ wydzieleń fazy gamma prim na zjawisko Portevina-LeChateliera podczas odkształcania superstopu niklu EI-867 ARCHIWUM NAUKI O MATERIAŁACH, z.3/4 2000, t.21, s. 189-198
 3. Wierzbińska M., Kubiak K., Sieniawski J. Nowe kryteria oceny jakości odlewniczego stopu AlSi5Cu1 stosowanego w silnie obciążonych elementach maszyn MECHANIK, z.7 2000, t.73, s. 504-507
 4. Motyka M. Walcowanie kompozytów Al-Al3Ti w stanie półciekło-stałym Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym – konferencje krajowe 2000
 5. Mrówka-Nowotnik G. Procesy wydzieleniowe w stopach AlZnCuMg Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym – konferencje krajowe 2000
 6. Sieniawski J. Analiza właściwości mechanicznych i struktury żarowytrzymałego stopu niklu GMR-235 modyfikowanego Fe i Zr Udokumentowany efekt praktyczny, gospodarczy lub społeczny, prowadzonych w jednostce badań naukowych i prac rozwojowych: w tym projekt badawczy KBN 2000
 7. Filip R., Ziaja W., Kubiak K., Motyka M., Mrówka-Nowotnik G. Kształtowanie struktury i składu fazowego warstw powierzchniowych dwufazowych stopów tytanu przez superszybkie nagrzewanie i chłodzenie oraz domieszkowanie w warunkach przetopienia laserowego Udokumentowany efekt praktyczny, gospodarczy lub społeczny, prowadzonych w jednostce badań naukowych i prac rozwojowych: w tym projekt badawczy KBN (własny, celowy zamawiany) 2000
 8. Sieniawski J., Filip R., Pleszakow E., Minik S. Powerhneve lazerne gartuvania i navuglecuwania titanowogo splava BT22 VISNIK- OPTIMIZACIA VYROBNYCH PROCESOW I TECHNICZNYJ KONTROL U MASZINOBUDUWANI, z.412 2000, s. 125-130
 9. Sieniawski J., Filip R., Panteleenko F. Certain methods of obtaining wear resistant materials ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, z.3 2000, t.24, s. 25-40
 10. Mrówka-Nowotnik G., Richert M. Kinetyka starzenia stopu AlZnCuMg w zależności od zawartości magnezu PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 2000, t.1998/1999, s. 97-108
 11. Motyka M., Ziaja W. Wpływ parametrów obróbki cieplnej na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-2Mo-2Cr Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym – konferencje krajowe 2000
 12. Mrówka-Nowotnik G. Procesy umacniania wydzieleniowego w stopach AlZnCuMg o różnej zawartości magnezu Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2000
 13. Sieniawski J. Opracowanie możliwości technologicznych i przetwórczych stopów tytanu Udokumentowany efekt praktyczny, gospodarczy lub społeczny, prowadzonych w jednostce badań naukowych i prac rozwojowych: w tym projekt badawczy KBN (własny, celowy zamawiany) 2000
 14. Sieniawski J. Żywotność łopatek silników lotniczych ze stopu EI-867 w aspekcie odkształcenia niejednorodnego i zmian strukturalnych Udokumentowany efekt praktyczny, gospodarczy lub społeczny, prowadzonych w jednostce badań naukowych i prac rozwojowych: w tym projekt badawczy KBN (własny, celowy zamawiany) 2000
 15. Onderka B., Pomianek T., Romanowska J., Wnuk G., Wypartowicz J. Experimental Study on Thermodynamics of Sn-As and Cu-As Liquid Solutions Konferencja: 10th International IUPAC Conference, Forschungszentrum Julich (Germany), 10-14 April 2000
 16. Kubiak K., Sieniawski J., Ziaja W. Change in plastic resistance and microstructure of hot deformed Ti-6Al-4V titanium alloy INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.4 2001, t.XXII, s. 497-501
 17. Sieniawski J., Kubiak K., Ziaja W., Motyka M. Fatigue and microstructure of two-phase itanium alloys INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.5 2001, t.XXII, s. 981-985
 18. Kubiak K., Sieniawski J., Ziaja W. Fatigue strength of titanium alloy Ti-6Al-2Mo-2Cr after hot working and heat treatment Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje międzynarodowe 2001
 19. Filip R., Sieniawski J. The effect of cooling rate on mechanical properties of the two phase titanium alloys Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2001
 20. Filip R., Sieniawski J., Pleszakow E., Krupa R. Lasernye modifikowane powierchnowo szaru titanowo splawa Ti-6Al-4V boridami niobu VISNIK- OPTIMIZACIA VYROBNYCH PROCESOW I TECHNICZNYJ KONTROL U MASZINOBUDUWANI, z.422 2001, s. 113-118
 21. Filip R., Sieniawski J., Motyka M., Pleszakow E., Jaskiw O. Powerchnewe laserne leguwania splawu Ti-6Al-4V aluminiem i wuglecem MASZINOZNAWSTWO, z.8 2001, s. 44-47
 22. Filip R., Sieniawski J., Mrówka-Nowotnik G., Pleszakow E. Effect of laser treatment on microstructure of Ti-6Al-4V titanium alloy Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2001
 23. Sieniawski J., Filip R., Mrówka-Nowotnik G., Pleszakow E. Modification of Ti-6Al-4V titanium alloy as result of laser carbonizing INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.5 2001, t.XXII, s. 819-822
 24. Sieniawski J., Kubiak K., Motyka M., Ziaja W. Wpływ niejednorodności mikrostruktury odkuwek matrycowych ze stopu Ti-6Al-5Mo-5V-1Fe-1Cr na właściwości mechaniczne Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2001
 25. Sieniawski J. Analiza właściwości mechanicznych i struktury żarowytrzymałego stopu niklu GMR-235 modyfikowanego Fe i Zr Promotorstwo prac doktorskich osób spoza Politechniki Rzeszowskiej 2001
 26. Sieniawski J. Wpływ morfologii kryształów krzemu eutektycznego na odporność na pękanie stopu AlSi5Cu1 stosowanego w silnie obciążonych elementach maszyn Projekty badawcze KBN 2001
 27. Sieniawski J. Analiza właściwości mechanicznych i struktury żarowytrzymałego stopu niklu GMR-235 modyfikowanego Projekty badawcze KBN 2001
 28. Kubiak K., Ziaja W., Marszałek J., Motyka M., Mrówka-Nowotnik G. Ocena wpływu parametrów przeróbki plastycznej na gorąco na mikrostrukturę i odkształcalność dwufazowych stopów tytanu alfa + beta Projekty badawcze KBN 2001
 29. Cyunczyk A. Kształtowanie ciśnieniem wewnętrznym spieków z kompozytu Cu-Al2O3 OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, z.5 2001, t.XII, s. 35-42
 30. Filip R., Ziaja W., Kubiak K., Motyka M., Mrówka-Nowotnik G. Kształtowanie struktury i składu fazowego warstw powierzchniowych dwufazowych stopów tytanu przez superszybkie nagrzewanie i chłodzenie oraz domieszkowanie w warunkach przetopienia laserowego Projekty badawcze KBN 2001
 31. Mrówka-Nowotnik G., i inni Analysis of ageing processes in squeese cast Al-Zn-Cu-Mg alloys INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.5 2001, t.XXII, s. 942-945
 32. Sieniawski J. Stopy na osnowie faz międzymetalicznych Publikacja w czasopiśmie krajowym - zeszyty naukowe 2001
 33. Zielińska M., Kusiński J. Zmiany struktury amorficznych taśm ze stopu FeSiB po obróbce laserowej PRACE KÓŁ NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 2001, s. 235-242
 34. Romanowska J., Pomianek T., Wnuk G. An Experimental Study on Thermodynamics of the Cu-Fe-As and Cu-Fe-As-re Liquid Solutions ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, z.3 2001, t.46, s. 255-259
 35. Wnuk G., Romanowska J., Pomianek T. Właściwości termodynamiczne rozcieńczonych roztworów Sn-Zn-Ag w: Polska Metalurgia w latach 1998-2002 2002, t.1, s. 34-38
 36. Motyka M., Kubiak K., Sieniawski J. Zjawisko nadplastyczności w stopach tytanu MECHANIK, z.10 2002, t.75, s. 705-708
 37. Sieniawski J., i inni Rozwój metod projektowania oraz oceny mikrostruktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych dla techniki lotniczej w: Postępy nauki o materiałach i inżynierii materiałowej 2002, s. 231-286
 38. Sieniawski J., Kubiak K. Mikrostruktura i właściwości dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V odkształconego plastycznie na gorąco w: Polska Metalurgia w latach 1998-2002 2002, t.2, s. 308-314
 39. Kubiak K., Hadasik E. Plastyczność na gorąco dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2002
 40. Motyka M., Kubiak K., Sieniawski J., Ziaja W. Kształtowanie mikrostruktury stopu Ti-6Al-4V w aspekcie odkształcenia nadplastycznego Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2002
 41. Ziaja W., Sieniawski J., Motyka M. Wpływ mikrostruktury na proces pękania dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2002
 42. Sieniawski J., Filip R., Pleszakow E. Lazernoje powierchnostne modificirowanae spława Ti-6Al-4V karbidom silicida PHYSICOCHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS, z.5 2002, t.38, s. 37-42
 43. Filip R., Pleszakow E. Mikrostruktura i fazowyj skład lazerno azotowannogo powerchnogo szagu titanowo spławu Ti-6Al-4V VISNIK- OPTIMIZACIA VYROBNYCH PROCESOW I TECHNICZNYJ KONTROL U MASZINOBUDUWANI, z.442 2002, s. 151-157
 44. Panteleenko F., Sieniawski J., Filip R. Powłoki kompozytowe na podłożu stalowym INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.5 2002, t.XXIII, s. 407-410
 45. Filip R., Sieniawski J., Pleszakow E. Mikrostrukturalne efekty wprowadzania Si, SiC i C podczas laserowego przetapiania warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.5 2002, t.XXIII, s. 567-569
 46. Filip R., Sieniawski J., Ziaja W., Pleszakow E. Kształtowanie mikrostruktury warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V przez przetopienie laserowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.5 2002, t.XXIII, s. 570-573
 47. Filip R., Sieniawski J., Pleszakow E. Laserowe wzbogacanie warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2002
 48. Sieniawski J., Wierzbińska M. Wpływ morfologii kryształów krzemu eutektycznego na odporność na pękanie stopu AlSi5Cu1 stosowanego w silnie obciążonych elementach maszyn Projekty naukowo-badawcze, rozwojowe i usługowe, w tym projekty celowe i zamawiane przez KBN lub inne instytucje 2002
 49. Motyka M. Ocena właściwości nadplastycznych dwufazowych stopów tytanu alfa+beta Projekty naukowo-badawcze, rozwojowe i usługowe, w tym projekty celowe i zamawiane przez KBN lub inne instytucje 2002
 50. Kubiak K., Ziaja W., Marszałek J., Mrówka-Nowotnik G., Motyka M. Ocena wpływu parametrów przeróbki plastycznej na gorąco na mikrostrukturę i odkształcalność dwufazowych stopów tytanu alfa+beta Projekty naukowo-badawcze, rozwojowe i usługowe, w tym projekty celowe i zamawiane przez KBN lub inne instytucje 2002
 51. Mrówka-Nowotnik G., Ziaja W., Marszałek J., Sieniawski J. i inni Charakterystyka faz alfa Al(Fex)Si o strukturze regularnej w wieloskładnikowych stopach aluminium Projekty naukowo-badawcze, rozwojowe i usługowe, w tym projekty celowe i zamawiane przez KBN lub inne instytucje 2002
 52. Warmuzek M., Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J. Influence of heat treatment on the precipitation of the intermetallic phases in commercial AlMn1FeSi alloy Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje międzynarodowe 2002
 53. Filip R., Ziaja W., Kubiak K., Motyka M., Mrówka-Nowotnik G. Kształtowanie mikrostruktury i składu fazowego warstw powierzchniowych dwufazowych stopów tytanu przez superszybkie nagrzewanie i chłodzenie oraz domieszkowanie w warunkach przetopienia laserowego Projekty naukowo-badawcze, rozwojowe i usługowe, w tym projekty celowe i zamawiane przez KBN lub inne instytucje 2002
 54. Cyunczyk A., Sosnowy P. Kompozyty z włókien miedzi infiltrowane ołowiem KOMPOZYTY, z.3 2002, t.2, s. 81-84
 55. Motyka M., Gilardi E., Heunen G., Baricco M. Kinetics and thermodynamics of bulk glass formacion in a Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 alloy MATERIALS TRANSACTIONS, z.8 2002, t.43, s. 1907-1912
 56. Sieniawski J., Wierzbińska M., Motyka M. Wpływ warunków technologicznych odlewania na jednorodność mikrostruktury i własciwości mechaniczne stopu AlSi5Cu1 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.2 2002, t.XXIII, s. 57-60
 57. Pleszakow E., Sieniawski J., Filip R., Popko S. Stijkist proti spracuvania lazerno modifikovanogo karbidom kremniu poverchnogo szagu titanogo splavu Ti-6Al-4V MASZINOZNAWSTWO, z.9 2002, s. 46-49
 58. Zielińska M., Sieniawski J., Kusiński J. Structure changes in amorphous alloy FeSiB after laser treatment MASZINOSTROJENIE I TIECHNOSFERA XXI WIEKA 2002, t.3, s. 303-307
 59. Ziaja W., Kubiak K., Kawalec A. Modelling of titanium alloy microstructure and FEM analysis of stress distribution Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje międzynarodowe 2002
 60. Wnuk G., Romanowska J., Pomianek T. Influence of In on the activity of zinc in liquid (tin+zinc+indum) JOURNAL OF CHEMICAL THERODYNAMICS, z.35 2003, s. 711-717
 61. Sieniawski J. Stopy niklu i tytanu w lotniczych silnikach turbinowych Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2003
 62. Majka H., Pożarycki I., Sieniawski J. Degradacja powierzchni łopatek turbin gazowych w wyniku wysokotemperaturowej korozji gazowej Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2003
 63. Poznańska A., Śnieżek M., Wierzbińska M. Korozja wżerowa- główny czynnik wywołujący pękanie łopatek sprężarek silników lotniczych w czasie eksploatacji Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2003
 64. Filip R., Kubiak K., Ziaja W., Sieniawski J. The effect of microstructure on the mechanical properties of two-phase titanium alloys JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, z.133 2003, s. 84-89
 65. Pleszakow E., Filip R., Onuferko V. Fazowyj skład lazerno-legovanich siliciem i karbonom powierchnych szariv splavu Ti-6Al-4V VISNIK- OPTIMIZACIA VYROBNYCH PROCESOW I TECHNICZNYJ KONTROL U MASZINOBUDUWANI, z.480 2003, s. 142-147
 66. Motyka M., Sieniawski J., Baricco M. Daslidzenia fazovych peredvorien y massivnomu amorfnomu splavi Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 z vikoristaniem sinchrotronovo viprominuvania MASZINOZNAWSTWO, z.2 2003, s. 27-29
 67. Kubiak K. Wpływ mikrostruktury na plastyczność na gorąco stopu tytanu Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.6 2003, t.XXIV, s. 785-787
 68. Motyka M., Kubiak K., Sieniawski J. Kształtowanie mikrostruktury stopu tytanu Ti-6Al-4V do odkształcenia nadplastycznego INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.6 2003, t.XXIV, s. 791-794
 69. Warmuzek M., Sieniawski J., Gazda A., Mrówka-Nowotnik G. Analiza procesu tworzenia składników fazowych stopu AlFeMnSi przy zmiennej zawartości pierwiastków przejściowych Fe i Mn INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.6 2003, t.XXIV, s. 821-824
 70. Cyunczyk A., Sieniawski J. Próby tłoczenia powłok z porowatego kompozytu Cu-Al203 KOMPOZYTY, z.8 2003, s. 392-396
 71. Cyunczyk A. Sposoby regulowania anizotropii skurczu w spiekach Cu-Al2O3 KOMPOZYTY, z.8 2003, s. 397-401
 72. Warmuzek M., Gazda A., Sieniawski J., Mrówka-Nowotnik G. Processes of the formation of the Fe(Mn) - bearing intermetallic phases in the Al-Fe-(Mn)-Si alloys ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE, z.2 2003, t.4, s. 81-91
 73. Warmuzek M., Sieniawski J., Wicher K., Mrówka-Nowotnik G. Analysis of the distribution of transition metals and Si during primary precipitation of the intermetallic phases in Al-Mn-Si alloys Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje międzynarodowe 2003
 74. Sieniawski J., Motyka M. Wpływ mikrostruktury kształtowanej w procesach cieplno-plastycznych na nadplastyczność strukturalną dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V Projekty badawcze KBN 2003
 75. Kubiak K. Dependence of plastic strain resistance of Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe titanium alloy on microstructure and deformation conditions Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje międzynarodowe 2003
 76. Warmuzek M., Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J. The analysis of the intermetallic phases precipitation in AlMn1FeSi alloy Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje międzynarodowe 2003
 77. Zielińska M., i inni ., Sieniawski J. Crystalization behavior of Cu60ZrxTi40-x metallic glasses Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje międzynarodowe 2003
 78. Sort J., Zhilyaer A., Zielińska M., Nogues J., Surinach S., Thibault J., Baro M. Microstructural effects and large microhardness in cobalt processed by high pressure torsion consolidation of ball milled powders ACTA MATERIALIA, z.51 2003, s. 6385-6393
 79. Romanowska J., Wnuk G., Kubiak K., i inni Analiza termodynamiczna i kinetyczna usuwania arsenu z ciekłych stopów miedzi w postaci związków międzymetalicznych Projekty badawcze KBN 2003
 80. Sieniawski J., Mrówka-Nowotnik G., Ziaja W., Marszałek J., Zielińska M., i inni Charakterystyka faz alfa Al(Fex)Si o strukturze regularnej w wieloskładnikowych stopach aluminium Projekty badawcze KBN 2003
 81. Sieniawski J. Nickel and titanium alloys in aircraft turbine engines ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, z.3 2003, t.27, s. 23-34
 82. Wnuk G., Romanowska J. Właściwości termodynamiczne roztworów niskotopliwych Sn-Zn-Ga Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje krajowe 2003
 83. Kubiak K. Characteristics of hot deformation of two-phase titanium alloy Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, z.4 2003, t.27, s. 31-44
 84. Wierzbińska M. Wpływ morfologii kryształów krzemu eutektycznego na odporność na pękanie stopu AlSi5Cu1 stosowanego w silnie obciążonych elementach maszyn Doktorat uzyskany przez pracownika (doktoranta) jednostki 2003
 85. Castellero A., Motyka M., Greer A., Baricco M. Synthesis and crystallisation of Fe61Co7Zr10Mo5W2B15 bulk metallic glasses MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING A 2004, t.375-377, s. 250-254
 86. Filip R., Pleszakow E. The effects of laser nitriding on improving the properties of machine elements made of titanium alloys ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, z.1 2004, t.28, s. 5-22
 87. Kubiak K., Hadasik E., Sieniawski J., Ziaja W. Influence of Microstructure on Hot Plasticity of Ti-6Al-4V and Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe Titanium Alloys Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje międzynarodowe 2004
 88. Motyka M., Kubiak K., Sieniawski J., Filip R. Effect of Heat Treatment on Superplasticity of Forged Ti-6Al-4V Titanium Alloy Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje międzynarodowe 2004
 89. Filip R., Sieniawski J., Pleszakow E. Forming of the Surface Layer Microstructure of the Ti-6Al-4V Titanium Alloy through the Laser Alloying Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje międzynarodowe 2004
 90. Ziaja W., Sieniawski J., Motyka M. Investigation of Stress Distribution in alfa + beta Titanium Alloy by FEM Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie zbiorowym - konferencje międzynarodowe 2004
 91. Onderka B., Pomianek T., Romanowska J., Wnuk G., Wypartowicz J. Solubility of lead in liquid iron and the assessment of Fe-Pb system ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, z.1 2004, t.49, s. 143-153
 92. Hadasik E., Płachta A., Mokryński K., Kubiak K. Impact of thermal effect on the results of plastometric tests ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, z.2 2004, t.IV, s. 79-86
 93. Pleszakow E., Sieniawski J., Filip R., Onuferko V. Wliw lazernovo kompleksnovo leguvania na korozijno-elektrochimicznu povedinku splavu Ti-6Al-4V PHYSICOCHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS, z.4 2004, t.2, s. 566-571
 94. Warmuzek M., Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J. Influence of the heat treatment on the precipitation of the intermetallic phases in commercial AlMn1FeSi alloy JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, z.157-158 2004, s. 624-632
 95. Filip R., Wierzbińska M., Ziaja W., Marszałek J., Kubiak K., Motyka M., Mrówka-Nowotnik G. Kształtowanie mikrostruktury i właściwości użytkowych warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V konstytuowanej stopowaniem laserowym Projekty badawcze KBN 2004
 96. Kubiak K., Hadasik E., Ziaja W., Mrówka-Nowotnik G., Motyka M., Wierzbińska M. i inni Kinetyka procesu rekrystalizacji dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V odkształcanego sekwencyjnie na gorąco Projekty badawcze KBN 2004
 97. Sieniawski J. Wpływ mikrostruktury kształtowanej w procesach cieplno-plastycznych na nadplastyczność strukturalną dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V Projekty badawcze KBN 2004
 98. Kubiak K., Romanowska J., Wypartowicz J., Wnuk G., Onderka B., Brydak K. Analiza termodynamiczna i kinetyczna usuwania arsenu z ciekłych stopów miedzi w postaci związków międzymetalicznych Projekty badawcze KBN 2004
 99. Motyka M., Sieniawski J. The influence of thermomechanical process conditions on superplastic behaviour of Ti-6Al-4V alloy ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, z.4 2004, t.28, s. 31-44
 100. Filip R. The effect of laser alloying on microstructure of Ti-6Al-4V titanium alloy INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.3 2004, t.XXV, s. 572-575
 101. Warmuzek M., Sieniawski J., Gazda A., Czawa B., Mrówka-Nowotnik G. Solidification course of the Al-rich Al-Si-Fe-Mn alloys INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.3 2004, t.XXV, s. 200-204
 102. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J. Influence of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of 6XXX aluminium alloy INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, z.3 2004, t.XXV, s. 397-399
 103. Wierzbińska M., Sieniawski J. Effect of dendrite arm spacing on cleavage fracture toughness of Al-5Si-1Cu alloy INTERNATIONAL JOURNAL OF CAST METALS RESEARCH, z.5 2004, t.17, s. 267-270
 104. Kubiak K. Technologiczna plastyczność dwufazowych stopów tytanu odkształcanych na gorąco Autorstwo monografii wydanej przez wydawnictwa lokalne 2004
 105. Zielińska M. i inni Thermal characterization of Cu60ZrxTi40-x metallic glasses (x=15, 20, 22, 25, 30) INTERMETALLICS, z.12 2004, s. 1063-1067
 106. Wnuk G., Romanowska J. Influence of Cu on the activity of Zn in Sn-Zn-Cu liquid solutions ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, z.4 2004, t.49, s. 917-925
 107. Nowotnik A. i inni Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania odlewów kokilowych i kokilowo-rdzeniowych ze stopu AlSiMg przeznaczonych na elementy silników samochodowych nowej generacji Projekt celowy 2006
 108. Motyka M. Wpływ mikrostruktury kształtowanej w procesach cieplno-plastycznych na nadplastyczność strukturalną dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V Doktorat uzyskany przez pracownika (doktoranta) jednostki 2004
 109. Nowotnik A. Przemiana fazowa w warunkach wysokotemperaturowego odkształcenia stali węglowej Doktorat uzyskany przez pracownika (doktoranta) jednostki 2004
 110. Wnuk G., Romanowska J. Thermodynamic Properties of Liquid Sn-Zn-Cu Alloys Konferencja: CALPHAD XXXIII, May 30-June 4, 2004, Kraków
 111. Romanowska J., Wnuk G. Studies on Multicomponent Arsenic Systems Konferencja: CALPHAD XXXIII, May 30-June 4, 2004, Kraków

Powrót na górę strony

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję