Strona: Profesorowie / Katedra Nauki o Materiałach

Profesorowie

2023-09-11

Dr hab. inż. Marcin DRAJEWCZ, prof. ucz. - Kierownik Katedry

Dr hab. inż. Ryszard FILIP, prof. ucz.

Dr hab. inż. Marek GÓRAL, prof. ucz.

Dr hab. inż. Przemysław KWOLEK, prof. ucz.

Dr hab. inż. Maciej MOTYKA, prof. ucz.

Dr hab. inż. Grażyna MRÓWKA-NOWOTNIK, prof. ucz.

Dr hab. inż. Wojciech NOWAK, prof. ucz.

Dr hab. inż. Andrzej NOWOTNIK, prof. ucz.

Dr hab. inż. Jolanta ROMANOWSKA, prof. ucz.

Dr hab. inż. Maryana ZAGUŁA-YAVORSKA, prof. ucz.

Dr hab. inż. Ryszard FILIP, prof. ucz.

filip_ryszard.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 1988 - mgr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 1995 - dr - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2009 - dr hab. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska

Zainteresowania naukowe

 • badania właściwości mechanicznych metali i stopów metali
 • modyfikacja warstwy wierzchniej w warunkach przetopienia laserowego
 • korozja metali

Wypromowani doktorzy

 • Maciej PYTEL - Wpływ warstwy tlenku Al2O3 wytworzonej na podłożu międzywarstwy aluminidkowej na właściwości powłokowych barier cieplnych stosowanych na elementy silników lotniczych (2015 - Rada Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz)
 • Robert FULARSKI - Wpływ konwencjonalnego dłutowania oraz innowacyjnej obróbki metodą Power Skiving na kształtowanie cech jakościowych powierzchni poddanych obróbce oraz właściwości warstwy nawęglonej kół zębatych wykonanych ze stali Pyrowear 53 (2023 - Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna PRz - rozprawa wyróżniona)

Członkostwo w ciałach kolegialnych / organizacjach i pełnione funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Marek GÓRAL, prof. ucz.

Przebieg kariery naukowej

 • 2001 - mgr inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska
 • 2007 - dr - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska
 • 2019 - dr hab. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska

Zainteresowania naukowe

 • powłokowe bariery cieplne
 • natryskiwanie cieplne
 • warstwy żaroodporne
 • stopy na osnowie faz międzymetalicznych Ti-Al
 • warstwy wytwarzane metodą CVD

Doktoranci

 • 2021-2025 - mgr inż. Natalia GANCARCZYK - Wpływ warunków procesu napawania łukowego i laserowego  na mikrostrukturę i właściwości użytkowe warstw ochronnych na powierzchni wieńców łopatek turbiny z nadstopu Mar 200 (doktorat wdrożeniowy we współpracy z Safran Aircraft Engines Poland w Sędziszowie Młp.)
 • 2021-2025 - mgr inż. Mateusz WOŹNIAK - Kształtowanie struktury powłokowych barier cieplnych wytworzonych w procesie PS-PVD na podłożu stopu na osnowie faz międzymetalicznej  g-TiAl

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2002-2010 - doktorant / pracownik inżynieryjno-techniczny / asystent naukowy na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

Członkostwo w ciałach kolegialnych / organizacjach i pełnione funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Przemysław KWOLEK, prof. ucz.

kwolek_przemyslaw.png

Przebieg kariery naukowej

 • 2010 - mgr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2014 - dr - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2022 - dr hab. - Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej

Zainteresowania naukowe

 • ochrona przed korozją aluminium i jego stopów
 • anodowanie i utlenianie jarzeniowe stopów metali lekkich
 • fotoelektrochemia półprzewodników

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2007 - International Summer School In Materials Processing, The Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja
 • 2011 - European Summer School on Photovoltaics and New Concepts of Quantum Solar Energy Conversion, Helmholtz Zentrum Berlin, Hirschegg, Niemcy
 • 2013 - Joint Centre for Artificial Photosynthesis Solar Fuels Winter School, California Institute of Technology, Pasadena CA, USA
 • 2013 - Bath Electrochemistry Winter School, University of Bath, Bath, UK

Członkostwo w ciałach kolegialnych / organizacjach i pełnione funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Maciej MOTYKA, prof. ucz.

motyka_maciej.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 1998 - mgr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2004 - dr - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2015 - dr hab. - Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

Zainteresowania naukowe

 • kształtowanie mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopów metali
 • plastyczność na gorąco (w tym nadplastyczność) stopów tytanu
 • metody wytwarzania metali ultradrobnoziarnistych (SPD)
 • krystalizacja kierunkowa nadstopów niklu
 • mikroskopia świetlna i elektronowa, metalografia ilościowa

Dorobek naukowy

Doktoranci

 • 2016-2020 - mgr inż. Anna BARAN-SADLEJA - Rozpad odkształconego plastycznie martenzytu α‘(α“) w stopie tytanu Ti-6Al-4V
 • 2018-2023 - mgr inż. Kamil KRYSTEK - Oddziaływanie warunków procesu lutowania na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne połączeń elementów konstrukcji silników lotniczych (doktorat wdrożeniowy we współpracy z Pratt & Whitney Rzeszów S.A.)
 • 2022-2023 - mgr inż. Bartosz IŻOWSKI - Modelowanie i symulacja numeryczna procesu hartowania gazowego kół zębatych wykonanych ze stali Pyrowear 53 (doktorat wdrożeniowy we współpracy z Pratt & Whitney Rzeszów S.A.)
 • 2020-2025 - mgr inż. Paulina ZIELIŃSKA - Żarowytrzymałość kompozytów ceramicznych SiC/SiC (doktorat wdrożeniowy we współpracy z MTU Aero Engines Polska w Jasionce k. Rzeszowa)

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2000-2001 - staż naukowy w Laboratorium Metalurgii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Turyńskiego, Włochy (6 miesięcy)
 • 2000 - udział w badaniach naukowych w European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, Francja (tydzień)
 • 2019 - cykl wykładów zatytułowany "Aerospace metallic materials and technologies" w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Chemii Uniwersytetu Turyńskiego, Włochy (tydzień)

Członkostwo w ciałach kolegialnych / organizacjach i pełnione funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Grażyna MRÓWKA-NOWOTNIK, prof. ucz.

mrowka_nowotnik_grazyna.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 1999 - mgr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2005 - dr - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2012 - dr hab. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska

Zainteresowania naukowe

 • procesy kształtowania mikrostruktury i właściwości stopów metali, głównie stopów aluminium
 • metody identyfikowania składników fazowych mikrostruktury stopów metali
 • badania właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich
 • dobór parametrów obróbki cieplnej stopów aluminium
 • badania mikroskopowe (LM, SEM, TEM)

Doktoranci

 • 2018-2023 - mgr inż. Agnieszka NALBORCZYK-KAZANECKA - Wpływ czynników technologicznych i materiałowych na właściwości i jakość złączy spawanych metodami wysokoenergetycznymi ze stali 17-4PH oraz stopu niklu Inconel 718 (doktorat wdrożeniowy we współpracy z Pratt & Whitney Rzeszów S.A.)

Wypromowani doktorzy

 • Agnieszka PORADKA - Wpływ przemian fazowych na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne lutowanych połączeń rurowych w silnikach lotniczych (2017 - Rada Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz)

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 1999 - Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 • 2000 - Pracownia Badań i Ekspertyz przy Laboratorium Centralnym WSK "PZL-Rzeszów" S.A. (obecnie Pratt&Whitney Rzeszów S.A.)
 • 2002 - Swedish Institute for Metals Research, Stockholm, Szwecja
 • 2004 i 2005 - ARL Applied Research Laboratories S.A. - Ecublens, Szwajcaria
 • 2006 - Workshop on Advanced Sample Preparation Techniques for TEM, AGH W Krakowie
 • 2007 - Autumn School on Materials Science and Electron Microscopy, Berlin, Niemcy

Członkostwo w ciałach kolegialnych / organizacjach i pełnione funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Wojciech NOWAK, prof. ucz.

nowak_wojciech.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 2007 - inż. - Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
 • 2010 - mgr - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH w Krakowie
 • 2014 - dr - Wydział Inżynierii Mechanicznej, Rheinish-Westfälische Technische Hochschule (RWTH), Aachen, Niemcy
 • 2022 - dr hab. - Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa AGH w Krakowie

Zainteresowania naukowe

 • analiza zjawisk zachodzących podczas procesu korozji wysokotemperaturowej, w szczególności materiałów stosowanych w stacjonarnych turbinach gazowych (nadstopy niklu, nadstopy niklu z warstwami aluminidkowymi i powłokami typu MCrAlY jak również kompletne systemy powłokowych barier cieplnych)
 • powłokowe bariery cieplne z czynnikiem samonaprawczym Mo(Si,Al)2
 • dyfuzja w temperaturze podwyższonej i wysokiej
 • analiza czynników wpływających na kinetykę procesu utleniania wysokotemperaturowego
 • analiza składu chemicznego materiałów metalicznych, powłok metalicznych i produktów korozji wysokotemperaturowej metodą świetlnej spektrometrii emisyjnej z wyładowanie jarzeniowym (GD-OES)

Dorobek naukowy

Doktoranci

 • 2022-2023 - mgr inż. Andrzej CIEĆKO - Wpływ stanu powierzchni obudowy turbiny turbosprężarki na jej żaroodporność
 • 2022-2026 - mgr inż. Natalia MACIASZEK - Wpływ dodatków stopowych na mikrostrukturę, właściwości fizyczne, mechaniczne i żaroodporność stopów o wysokiej entropii NiCoCrAlFe

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2011-2014 - doktorant w Forschungszentrum Jülich, Niemcy (Institute of Energy and Climate Research (IEK), Microstructure and Properties of Materials (IEK-2), High Temperature Corrosion and Corrosion Protection Group)
 • 2012 - staż w Horiba Jobin Yvon, sekcja optycznych spektrometrów emisyjnych z wyładowaniem jarzeniowym (GD-OES), Longjumeau, Francja
 • 2014-2016 - pracownik naukowy w Forschungszentrum Jülich, Niemcy (Institute of Energy and Climate Research (IEK), Microstructure and Properties of Materials (IEK-2), High Temperature Corrosion and Corrosion Protection Group)
 • od 2019 - ekspert do oceny wniosków finansowanych przez NCBiR
 • 0d 2023 - ekspert do oceny wniosków finansowanych przez PARP

Członkostwo w ciałach kolegialnych / organizacjach i pełnione funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Andrzej NOWOTNIK, prof. ucz.

nowotnik_andrzej.jpg

Przebieg kariery naukowej

 • 1999 - mgr inż. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2004 - dr. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2017 - dr hab. - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie

Zainteresowania naukowe

 • materiały żaroodporne i żarowytrzymałe stosowane w konstrukcjach silników lotniczych
 • kształtowania mikrostruktury i właściwości mechanicznych materiałów przeznaczonych na konstrukcje lotnicze metodami obróbki cieplnej i plastycznej
 • wpływ odkształcania plastycznego nadstopów niklu i  na kinetykę dynamicznych procesów odnowy ich mikrostruktury
 • odlewanie precyzyjne, w tym  kierunkowa krystalizacja i monokrystalizacja nadstopów niklu
 • wytwarzanie powłokowych barier cieplnych metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej (EB-PVD), natryskiwania plazmowego w warunkach ciśnienia atmosferycznego (APS) za pomocą palnika konwencjonalnego i palnika naddźwiękowego (HVOF), natryskiwania plazmowego w warunkach obniżonego ciśnienia (LPPS) oraz chemicznego osadzania wspomaganego plazmą wyładowania jarzeniowego (PA-CVD) na podłożu nadstopów niklu.

Doktoranci

 • 2018-2023 - mgr inż. Anna PYTEL - Wpływ obróbki mechanicznej i morfologii wydzieleń węglików w żarowytrzymałych stopach odlewniczych ŻS6K-WI na właściwości zmęczeniowe łopatek I stopnia turbiny sprężarki stosowanych w produkcji lotniczej (doktorat wdrożeniowy we współpracy z Pratt & Whitney Rzeszów S.A.)
 • 2019-2024 - mgr inż. Elżbieta WICHOWSKA - Charakterystyka cieplno-plastyczna materiałów ceramicznych na rdzenie łopatek turbiny wysokiego ciśnienia (HPT)
 • 2020-2024 - mgr inż. Grzegorz MACIASZEK - Wpływ warunków eksploatacyjnych na rozkład naprężeń determinujących adhezję powłoki ceramicznej to podłoża w powłokowej barierze cieplnej (TBC) wytworzonej metodą EB-PVD na łopatce turbiny silnika lotniczego (doktorat wdrożeniowy we współpracy z MTU Aero Engines Polska w Jasionce k. Rzeszowa)
 • 2020-2024 - mgr inż. Krzysztof WICHOWSKI - Opracowanie modelu procesu osadzania ceramiki z fazy gazowej w procesie EB-PVD z użyciem wielokryterialnej optymalizacji struktur modeli o dużej złożoności obliczeniowej

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 2000-2002 - Swedish Institute for Metals Reserach (obecnie KIMAB Swerea), grupa Thermomechanical Processing, Sztokholm, Szwecja
 • 2005-2006 r. - staż przemysłowy w WSK „PZL-Rzeszów” S.A.(obecnie Pratt & Withney Rzeszów)na Wydziale Odlewni Precyzyjnej (6 miesięcy)
 • 2005 - staż naukowy w firmie ARL Applied Research Laboratories S.A., Ecublens, Szwajcaria (2 tygodnie)
 • 2015 - staż w ramach Science Infrastructure Management Support (SIMS) w Fraunhofer, Max-Planck-Gesellschaft, Monachium, Niemcy oraz w firmie o profilu High Technology IBM, White Plains NY, USA (6 tygodni)
 • 2014-2015 - 5 tygodniowych staży organizowanych przez NCBiR dla stażystów SIMS, dotyczących m.in.: utrzymania trwałości oraz płynności finansowej projektów infrastrukturalnych; poznania mechanizmów i kultury współpracy z biznesem, profesjonalnego budowania kadr i zarządzania zasobami ludzkimi

Członkostwo w ciałach kolegialnych / organizacjach i pełnione funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Jolanta ROMANOWSKA, prof. ucz.

Przebieg kariery naukowej

 • 1986 - mgr inż. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH w Krakowie
 • 1995 - dr - Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie
 • 2006 - mgr filologii angielskiej - Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski
 • 2015 - dr hab. - Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska

Zainteresowania naukowe

 • termodynamika stopów
 • powłoki i warstwy ochronne

Członkostwo w ciałach kolegialnych / organizacjach i pełnione funkcje

Powrót na górę strony

Dr hab. inż. Maryana ZAGUŁA-YAVORSKA, prof. ucz.

Przebieg kariery naukowej

 • 2006 - mgr inż. - Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Lwowska, Ukraina
 • 2011 - dr - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2019 - dr hab. - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krukowskiego PAN w Krakowie

Zainteresowania naukowe

 • powłoki i warstwy ochronne stosowane na częściach gorących siników lotniczych

Członkostwo w ciałach kolegialnych / organizacjach i pełnione funkcje

Powrót na górę strony

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję