Strona: 2013-2016 / Katedra Nauki o Materiałach

2013-2016

 1. Góral M., Kotowski S., Sieniawski J. The Technology of Plasma Spray Physical Vapour Deposition 2013, HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, t.32, z.1, s.33-39
 2. Habrat W., Nowotnik A., Laskowski P., Krupa K. Optymalizacja procesu toczenia na sucho stopu aluminium EN-AC-AlSi7Mg0,3ST6 2013, MECHANIK, t.86, z.8-9/CD, s.391-401
 3. Laskowski P., Habrat W., Krupa K., Sieniawski J. Toczenie wykończeniowe stopu tytanu Ti-6Al-4V z zastosowaniem HPC 2013, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, z.11-12, s.56-62
 4. Laskowski P., Habrat W., Krupa K., Sieniawski J. Zużycie ostrza skrawającego podczas toczenia wykończeniowego stopu tytanu Ti-6Al-4V 2013, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, z.7-8, s.21-26
 5. Laskowski P., Krupa K., Habrat W., Sieniawski J. Narzędzia i strategie chłodzenia stosowane w obróbce skrawaniem z zastosowaniem HPC 2013, MECHANIK, t.86, z.8-9/CD, s.489-498
 6. Bogdanowicz W., Onyszko A., Rak J., Albrecht R., Dercz G., Hanc A., Nowotnik A., Stróż D., Lelątko J. Characterization of as-cast single-crystal CMSX-4 superalloy turbine blades 2013, SOLID STATE PHENOMENA, t.203-204, s.173-176
 7. Góral M., Nowotnik A., Sieniawski J. The CVD aluminizing of TiAl Intermetallics 2013, SOLID STATE PHENOMENA, t.203-204, s.327-330
 8. Góral M., Pytel M., Sosnowy P., Kotowski S., Drajewicz M. Microstructural characterization of Thermal Barrier Coatings deposited by APS and LPPS Thin Film methods 2013, SOLID STATE PHENOMENA, t.197, s.1-5
 9. Nowotnik A., Góral M., Pytel M., Dychtoń K. Influence of coatings deposition parameters on microstructure of aluminide coatings deposited by CVD method on Ni-superalloys 2013, SOLID STATE PHENOMENA, t.197, s.95-100
 10. Góral M., Pytel M., Filip R., Sieniawski J. The influence of turbine blade geometry and process parameters on the structure of Zr modified aluminide coatings deposited by CVD method on the ZS6K nickel superalloy 2013, SOLID STATE PHENOMENA, t.197, s.58-63
 11. Góral M., Kotowski S., Nowotnik A., Pytel M., Drajewicz M., Sieniawski J. PS-PVD deposition of thermal barrier coatings 2013, SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY, t.237, s.51-55
 12. Romanowska J., Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J. Zirconium influence on microstructure of aluminide coatings deposited on nickel substrate by CVD method 2013, BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE, t.36, z.6, s.1043-1048
 13. Filip R., Nowotnik A., Góral M. Zirconia modified aluminide coatings deposited by VPA and CVD methods 2013, SOLID STATE PHENOMENA, t.203-204, s.220-223
 14. Zielińska M., Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J., Filip R. Microstructure and oxidation resistance of an aluminide coating on the nickel based superalloy MAR M247 deposited by the CVD aluminizing process 2013, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.58, z.3, s.697-701
 15. Zaguła-Yavorska M., Romanowska J., Sieniawski J. Platinum diffusion in pure nickel 2013, WULFENIA, t.20, z.9 cz.1, s.222-234
 16. Zaguła-Yavorska M., Romanowska J., Markowski J., Krupa K., Sieniawski J. The effect of diffusion treament of double (Al/Zr and Zr/Al) coatings on the microstructure of the system coating/Ni substrate 2013, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.34, z.4 (194), s.397-400
 17. Romanowska J. Thermodynamics and microstructure of the Cu-Ni-Sn-Ti-Zn alloys 2013, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.34, z.4 (194), s.367-369
 18. Sitek R., Kamiński J., Borysiuk J., Matysiak H., Kubiak K., Kurzydłowski K. Microstructure and properties of titanium aluminides on Ti6Al4V titanium alloy produced by chemical vapor deposition method 2013, INTERMETALLICS, t.36, s.36-44
 19. Nowotnik A., Góral M., Pytel M., Dychtoń K., Rokicki P., Sieniawski J. Wpływ warunków aluminiowania metodą CVD z użyciem dodatkowego generatora wewnętrznego na mikrostrukturę wytworzonych warstw 2013, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.34, z.5 (195), s.509-512
 20. Kotowski S., Góral M., Nowotnik A., Sieniawski J. Metody komputerowe w inżynierii powłok ochronnych. Część I. Modelowanie procesu natryskiwania plazmowego. Przegląd literatury 2013, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.34, z.2 (192), s.85-96
 21. Kotowski S., Góral M., Nowotnik A., Sieniawski J. Metody komputerowe w inżynierii powłok ochronnych. Część II. Symulacja procesu natryskiwania plazmowego. Przegląd literatury 2013, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.34, z.2 (192), s.97-109
 22. Lelątko J., Bogdanowicz W., Dercz G., Albrecht R., Rak J., Sieniawski J., Stróż D. Structure of single-crystallline turbine blades grown from CMSX-4 superalloy 2013, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.34, z.4 (194), s.317-319
 23. Szeliga D., Kubiak K., Suchy J., Jarczyk G., Sieniawski J. Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana 2013, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.34, z.1 (191), s.7-12
 24. Saksl K., Rokicki P., Siemers C., Ostroushko D., Bednarcik J., Rutt U. Local structure of metallic chips examined by X-ray microdiffraction 2013, JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, t.581, s.579-584
 25. Chmiela B., Szeliga D., Sozańska M., Jarczyk G., Cwajna J. Analysis of stray grain formation in single crystal CMSX-4 superalloy 2013, PRAKTISCHE METALLOGRAPHIE-PRACTICAL METALLOGRAPHY, t.50, z.8, s.548-560
 26. Szeliga D., Kubiak K., Burbelko A., Cygan R., Ziaja W. Modelling of grain microstructure of IN-713C castings 2013, SOLID STATE PHENOMENA, t.197, s.83-88
 27. Rzyankina E., Szeliga D., Mahomed N., Nowotnik A. Investigation of the effect of solidification velocity on the quality of single crystal turbine blades, Applied Mechanics and Materials 2013, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, t.372, s.54-61
 28. Ziaja W., Motyka M., Dybiec H., Sieniawski J. High cycle bending fatigue life of submicrocrystalline aluminum alloy 2013, MECHANICS OF MATERIALS, t.67, s.33-37
 29. Motyka M., Tokarski T., Ziaja W., Dybiec H., Sieniawski J. High-cycle fatigue bending strength of rapidly solidified and plastic consolidated RS442 aluminum alloy 2013, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, t.48, z.13, s.4796-4800
 30. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J. Analysis of Intermetallic Phases in 2024 Aluminium Alloy 2013, SOLID STATE PHENOMENA, t.197, s.238-243
 31. Vassiliev G., Gandova V., Milcheva N., Wnuk G. Thermodynamic description of the system Ag-Sn-Zn 2013, CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, t.43, s.133-138
 32. Sieniawski J., Ziaja W., Kubiak K., Motyka M. Microstructure and mechanical properties of high strength two-phase titanium alloys [w:] Titanium Alloys - Advances in Properties Control, (pod red.) Jan Sieniawski, Waldemar Ziaja 2013, Rijeka: INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA, s.69-80
 33. Sieniawski J., Ziaja W. Titanium Alloys - Advances in Properties Control 2013, Rijeka: INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA, 156 s.
 34. Matysiak H., Zagórska M., Andersson J., Bałkowiec A., Cygan R., Rasiński M., Pisarek M., Andrzejczuk M., Kubiak K., Kurzydłowski K. Microstructure of Haynes® 282® Superalloy after Vacuum Induction Melting and Investment Casting of Thin-Walled Components 2013, MATERIALS, t.6, s.5016-5037
 35. Romanowska J., Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J., Markowski J. Zirconium modified aluminide coatings obtained by the CVD and PVD methods 2013, OPEN JOURNAL OF METAL, t.3, z.4, s.92-99
 36. Romanowska J. Numerical prediction of thermodynamic properties of ternary alloys 2013, WULFENIA, t.20, z.9 cz.2, s.2-14
 37. Romanowska J. Aluminum diffusion in aluminide coatings deposited by the CVD mehod on pure nickel 2013, CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, t.44, s.114-118
 38. Szeliga D., Kubiak K., Jarczyk G. The influence of the radiation baffle on predicted temperature gradient in single crystal CMSX-4 castings 2013, INTERNATIONAL JOURNAL OF METALCASTING, t.7, z.3, s.17-23
 39. Krawczyk J., Bała P., Łukaszek-Sołek A., Śleboda T., Fiślak P., Gradzik A., Skowronek T. Wpływ temperatury odkształcania na mikrostrukturę stopu Ti6Al4V [w:] XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej: Kraków-Krynica, 24-27 IX 2013 , (pod red.) Jerzy Pacyna 2013, Kraków: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, s.412–418
 40. Krawczyk J., Bała P., Łukaszek-Sołek A., Śleboda T., Maruszak D. , Gradzik A., Skowronek T. Wpływ temperatury odkształcania na mikrostrukturę stopu Inconel 718 [w:] XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej: Kraków-Krynica, 24-27 IX 2013 , (pod red.) Jerzy Pacyna 2013, Kraków: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, s.419–425
 41. Nawrat G., Wierzbińska M., Nieużyła Ł., Krząkała A., Wieczorek T., Maciej A., Gnot W. Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D 2013, OCHRONA PRZED KOROZJĄ, t.5, s.235-242
 42. Wieczorek T., Nieużyła Ł., Maciej A., Krząkała A., Gnot W. Utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D prądem impulsowym 2013, OCHRONA PRZED KOROZJĄ, t.11, s.483-489
 43. Wierzba B., Danielewski M., Nowotnik A., Sieniawski J. Bi-velocity phase field method 2013, DEFECT AND DIFFUSION FORUM, t.333, s.83-89
 44. Danielewski M., Wierzba B., Tkacz-Śmiech K., Nowotnik A. Bi-velocity phase field method; reactive diffusion in Ni-Cr-Al 2013, COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, t.69, s.1-6
 45. Wierzba B., Tkacz-Śmiech K., Nowotnik A. Reactive Mass Transport during the Aluminization of Rene-80 2013, CHEMICAL VAPOR DEPOSITION, t.19, z.7-8-9, s.267-273
 46. Danielewski M., Wierzba B., Tkacz-Śmiech K., Nowotnik A., Bożek B., Sieniawski J. Bi-velocity model of mass transport in two-phase zone of ternary system 2013, PHILOSOPHICAL MAGAZINE, t.93, z.16, s.2044-2056
 47. Góral M., Kotowski S., Nowotnik A., Pytel M., Drajewicz M., Sieniawski J. PS- PVD deposition of thermal barrier coatings Konferencja: 40th ICMCTF The International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, 2013.04.29-2013.05.03, San Diego , Stany Zjednoczone
 48. Drajewicz M., Pytel M. The surface morphology and optical properties of refining glass inorganic nano-molecules Konferencja: 40th ICMCTF The International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, 2013.04.29-2013.05.03, San Diego , Stany Zjednoczone
 49. Pytel M., Filip R., Góral M., Nowotnik A., Sieniawski J. Structure of Pd-Zr and Pt-Zr modified aluminide coatings deposited by CVD method on nickel superalloys Konferencja: 40th ICMCTF The International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, 2013.04.29-2013.05.03, San Diego , Stany Zjednoczone
 50. Brański A., Prędka E., Wierzbińska M., Hordij P. Influence of the plaster physical structure on its acoustic properties Konferencja: 60th Open Seminar on Acoustics, 2013.09.09-2013.09.13, Rzeszów – Polańczyk
 51. Nowotnik A., Kubiak K., Sieniawski J., Rokicki P., Pędrak P., Mrówka-Nowotnik G. Development of nickel based superalloys for advanced turbine engines Konferencja: 8th International Conference on Processing and Manufacturing of Advanced Materials - Thermec 2013, 2013.12.02-2013.12.06, Las Vegas , Stany Zjednoczone
 52. Nowotnik A., Rokicki P., Pędrak P., Kotowski S., Sieniawski J., Mrówka-Nowotnik G. Mechanical aspects of plastic deformation of nickel based superalloy Konferencja: 7th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture, 2013.07.01-2013.07.03, Brno, Czechy
 53. Drajewicz M., Rokicki P. Glass surface refining by deposition of nano-particles Konferencja: 7th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture, 2013.07.01-2013.07.03, Brno, Czechy
 54. Filip R., Góral M., Zawadzki M., Nowotnik A., Pytel M. The influence of long-term heat treatment on microstructure of Zr-modified aluminide coating deposited by CVD method on MAR M200+Hf nickel superalloy Konferencja: 7th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture, 2013.07.01-2013.07.03, Brno, Czechy
 55. Góral M., Kotowski S., Dychtoń K., Drajewicz M., Kubaszek T. Influence of low pressure plasma spraying parameters on MCrAlY bond coat and its microstructure Konferencja: 7th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture, 2013.07.01-2013.07.03, Brno, Czechy
 56. Nowotnik A., Sieniawski J., Zawadzki M., Góral M. The Effect of Long-Term Annealing on Microstructure of Aluminide Coatings Deposited on MAR M200 Superalloy by CVD Method
 57. Konferencja: 7th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture, 2013.07.01-2013.07.03, Brno, Czechy
 58. Pytel M., Nowotnik A., Szeliga D., Sieniawski J. Microstructural investigations of nickel-based superalloys with different structure Konferencja: 7th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture, 2013.07.01-2013.07.03, Brno, Czechy
 59. Romanowska J., Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J. Zirconium modified aluminide coatings obtained by the CVD and the PVD methods Konferencja: 40th ICMCTF The International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, 2013.04.29-2013.05.03, San Diego , Stany Zjednoczone
 60. Zaguła-Yavorska M., Romanowska J. Platinum diffusion in pure nickel Konferencja: 40th ICMCTF The International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, 2013.04.29-2013.05.03, San Diego , Stany Zjednoczone
 61. Zaguła-Yavorska M., Romanowska J., Markowski J., Krupa K., Sieniawski J. The influence of the zirconium and aluminum layers order deposited by the EB-PVD method on pure nickel on the coatings' microstructure Konferencja: XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference "Advanced Materials and Technologies" AMT'2013, 2013.06.09-2013.06.12, Kudowa – Zdrój
 62. Romanowska J., Zaguła-Yavorska M. Numerical modeling of excess Gibbs energy of ternary Cu-Fe-Ni alloys Konferencja: 35th International Conference on Information Technology Interfaces (ITI), 2013.07.24-2013.07.27, Cavtat - Dubrovnik , Chorwacja
 63. Nowotnik A., Góral M., Pytel M., Dychtoń K., Rokicki P., Sieniawski J. Wpływ warunków aluminiowania metodą CVD z użyciem dodatkowego generatora wewnętrznego na mikrostrukturę wytworzonych warstw Konferencja: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni", 2013.09.18-2013.09.21, Łódź – Spała
 64. Stec-Rusiecka J., Wierzba B., Nowotnik A., Danielewski M. Ewolucja strefy dwufazowej podczas dyfuzji wzajemnej w stopach potrójnych Konferencja: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni", 2013.09.18-2013.09.21, Łódź – Spała
 65. Zajusz M., Stec-Rusiecka J., Dychtoń K., Wierzba B., Danielewski M. Pulse carburization of the steel - model of proces Konferencja: 9-th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids DSL 2013, 2013.06.24-2013.06.28, Madrid , Hiszpania
 66. Habrat W., Nowotnik A., Laskowski P., Krupa K. Optymalizacja procesu toczenia na sucho stopu aluminium EN-AC-AlSi7Mg0,3ST6 Konferencja: VII Naukowa Szkoła Obróbki Skrawaniem "Interakcja Proces Obrabiarka", 2013.09.11-2013.09.13, Mierzęcin
 67. Laskowski P., Krupa K., Habrat W., Sieniawski J. Narzędzia i strategie chłodzenia stosowane w obróbce skrawaniem z zastosowaniem HPC Konferencja: VII Naukowa Szkoła Obróbki Skrawaniem "Interakcja Proces Obrabiarka", 2013.09.11-2013.09.13, Mierzęcin
 68. Zajusz M., Stec-Rusiecka J., Dychtoń K., Wierzba B., Danielewski M. Modelowanie procesu pulsacyjnego nawęglania stali Konferencja: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni", 2013.09.18-2013.09.21, Łódź – Spała
 69. Budzik G., Rokicki P., Dychtoń K., Nowotnik A., Drajewicz M., Sieniawski J., Kurkowski D., Wierzbińska M., Jakubowicz G. Determination of heat treatment parameters for heavily-loaded aircraft engine components 2013, JOURNAL OF KONES, t.20, z.2, s.349-354
 70. Budzik G., Kubiak K., Rokicki P., Dziubek T., Nowotnik A., Matysiak H., Cygan R., Tutak M., Boś P. Optical measurement of aircraft engine turbine blades 2013, JOURNAL OF KONES, t.20, z.2, s.21-26
 71. Onyszko A. Gamma Prime Crystal Lattice Orientation of Turbine Blades of the Single Crystal Nickel Based CMSX-4 Superalloy 2013, SOLID STATE PHENOMENA, t.203-204, s.169-172
 72. Onyszko A., Sieniawski J., Bogdanowicz W., Berger H. Two Methods of Studying Structure Perfection of Single Crystal Nickel-Based Superalloys 2013, SOLID STATE PHENOMENA, t.203-204, s.177-180
 73. Laskowski P., Krupa K., Habrat W., Przestacki D., Sieniawski J. Toczenie stopu Ti-6Al-4V z zastosowaniem wysokiego ciśnienia cieczy chłodząco-smarującej 2014, MECHANIK, t.87, z.8-9/CD, s.403-410
 74. Krupa K., Laskowski P., Habrat W., Kubiak K. Toczenie wykończeniowe stopu tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl(gamma) 2014, MECHANIK, t.87, z.8-9/CD, s.395-402
 75. Kwolek P. Synteza i właściwości szerokopasmowych półprzewodników tlenkowych dla potrzeb elektroniki molekularnej Stopień naukowy doktora uzyskany przez pracownika jednostki 2014
 76. Pytel M., Nowotnik A., Szeliga D., Sieniawski J. Microstructural investigations of nickel-based superalloys with different structure 2014, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.592-593, s.557-560
 77. Szeliga D., Kubiak K., Burbelko A., Motyka M., Sieniawski J. Modeling of directional solidification of columnar grain structure in cmsx-4 nickel-based superalloy castings 2014, JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, t.23, z.3, s.1088-1095
 78. Motyka M., Sieniawski J., Ziaja W. Microstructural aspects of superplasticity in Ti-6Al-4V alloy 2014, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, t.599, s.57-63
 79. Drajewicz M., Wasylak J. Sposób obróbki wyrobów z opakowaniowego szkła sodowo-wapniowo-krzemowego z powierzchnią uszlachetnioną związkami glinu Patent na wynalazek udzielony za granicą lub przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka naukowa, której pracownikiem jest twórca wynalazku 2014
 80. Wierzba B., Danielewski M. The lattice shift generated by two dimensional diffusion proces 2014, COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, t.95, s.192-197
 81. Wierzba B., Tkacz-Śmiech K., Nowotnik A., Dychtoń K. Aluminizing of nickel alloys by CVD. The effect of HCl flow 2014, CHEMICAL VAPOR DEPOSITION, t.20, z.1-3, s.80-90
 82. Wierzba B. The Kirkendall effect in single-phase multicomponent systems: Dependence on drift and entropy distribution 2014, PHILOSOPHICAL MAGAZINE, t.94, z.6, s.611-623
 83. Gusak A., Wierzba B., Danielewski M. Competition between Kirkendall shift and backstress in interdiffusion revisited - Simple analytic model 2014, PHILOSOPHICAL MAGAZINE, t.94, z.10, s.1153-1165
 84. Wierzba B. Competition between Kirkendall and Frenkel effects during multicomponent interdiffusion process 2014, PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, t.403, s.29-34
 85. Wierzba B. The Kirkendall and Frenkel effects during 2D diffusion process 2014, PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, t.413, s.71-76
 86. Wierzba B., Skibiński W., Danielewski M. The relation between drift, entropy distribution and Kirkendall plane position during diffusion 2014, DEFECT AND DIFFUSION FORUM, t.354, s.67-71
 87. Skibiński W., Wierzba B. Wzajemna relacja pomiędzy efektami Kirkendallai Frenkla podczas dyfuzji wzajemnej w układach dwuskładnikowych [w:] XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej: Kraków - Rytro, 23-26 IX 2014 , (pod red.) Jerzy Pacyna 2014, Kraków: WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, t.XLII, s.288-292
 88. Gancarczyk K., Kocurek P. Analiza stanu naprężeń własnych i zawartości austenitu szczątkowego w kołach zębatych przekładni lotniczych [w:] XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej: Kraków - Rytro, 23-26 IX 2014 , (pod red.) Jerzy Pacyna 2014, Kraków: WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, t.XLII, s.172-175
 89. Pędrak P., Nowotnik A., Kubiak K., Drajewicz M., Pytel M., Góral M., Sieniawski J. Kształtowanie mikrostruktury i składu fazowego warstwy ZrO2+Y2O3 wytworzonej metodą EB-PVD na monokrystalicznych łopatkach z nadstopu CMSX-4 [w:] XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej: Kraków - Rytro, 23-26 IX 2014 , (pod red.) Jerzy Pacyna 2014, Kraków: WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, t.XLII, s.151-154
 90. Kocurek P., Łokas E. Analiza izotopowa uranu w glebach arktycznych [w:] XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej: Kraków - Rytro, 23-26 IX 2014 , (pod red.) Jerzy Pacyna 2014, Kraków: WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, t.XLII, s.356-359
 91. Gradzik A., Krawczyk J. Wpływ warunków odkształcania plastycznego na mikrostrukturę stopu Ti-48Al-2Cr-2Nb [w:] XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej: Kraków - Rytro, 23-26 IX 2014 , (pod red.) Jerzy Pacyna 2014, Kraków: WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, t.XLII, s.379-383
 92. Budzik G., Kubiak K., Zaborniak M., Przeszłowski Ł., Dziubek T., Cygan R., Tutak M., Matysiak H. Analysis of Dimensional Accuracy of Blade of Aircraft Engine Using a Coordinate Measuring Machine 2014, JOURNAL OF KONES, t.21, z.2, s.33-37
 93. Rokicki P., Budzik G., Kubiak K., Bernaczek J., Dziubek T., Magniszewski M., Nowotnik A., Sieniawski J., Matysiak H., Cygan R., Trojan A. Rapid prototyping in manufacturing of core models of aircraft engine blades 2014, AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, t.86, z.4, s.323-327
 94. Bogdanowicz W., Albrecht R., Sieniawski J., Kubiak K. The subgrain structure in turbine blade roots of CMSX-4 superalloy 2014, JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, t.401, s.418-422
 95. Kwolek P., Wojnicki M. The kinetic study of photoreduction of tetrachloroaurate acid by methanol in acidic media 2014, JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, t.286, s.47-54
 96. Motyka M., Kubiak K., Sieniawski J., Ziaja W. Phase Transformations and Characterization of α + ß Titanium Alloys [w:] Comprehensive Materials Processing, (pod red.) Saleem Hashmi 2014, Oxford: Elsevier, t.2, s.7-36
 97. Drajewicz M., Pytel M., Rokicki P., Góral M. The Surface Morphology and Optical Properties of Refined Glasses with Inorganic Nano-molecules 2015, HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, t.34, z.3, s.257-261
 98. Zaguła-Yavorska M., Kubiak K., Markowski J., Romanowska J. Kształtowanie warstwy aluminidkowej wytworzonej metodą CVD z uprzednio naniesiononą powłoką cyrkonu na podłożu niklu 2014, MECHANIK, t.87, z.3, s.192-198
 99. Romanowska J. Właściwości termodynamiczne i mikrostruktura stopów Bi-Cu-Ni-Sn-Ti 2014, MECHANIK, t.87, z.1, s.52-54
 100. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J. Microstructural study on oxidation resistance of nonmodified and platinum modified aluminide coating 2014, JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, t.23, z.3, s.918-926
 101. Romanowska J., Kotowski S. Numerical prediction of the thermodynamic properties of ternary Al-Ni-Zr alloys 2014, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.35, z.2 (198), s.187-190
 102. Romanowska J., Zaguła-Yavorska M., Góral M., Sieniawski J., Wierzba B., Wierzbińska M., Kotowski S. Charakterystyka termodynamiczna tworzenia się faz w żarowytrzymałych warstwach aluminidkowych na podłożu niklu Projekty badawcze 2014
 103. Rokicki P., Budzik G., Kubiak K., Dziubek T., Zaborniak M., Bernaczek J., Przeszłowski Ł., Nowotnik A. Assessment of aircraft engine blades geometric accuracy using ATOS GOM measuring system Konferencja: 9th AIRTEC 2014 International Congress, 2014.10.28-2014.10.30, Frankfurt , Niemcy
 104. Romanowska J., Kotowski S., Zaguła-Yavorska M. Numerical prediction of the thermodynamic properties of ternary Al-Ni-Hf alloys 2014, AIP (AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS) CONFERENCE PROCEEDINGS, t.1618, z.1, s.986-989
 105. Pilch-Pitera B., Król P., Banach M., Pulit-Prociak J., Zdeb M., Wierzbińska M., Szałański P., Góral M., Staszewska M. Antibacterial and anticorrosive polyurethane - based powder clear coating systems Konferencja: 11th International Conference Advances in Coatings Technology ACT'14, 2014.10.21-2014.10.23, Sosnowiec
 106. Pilch-Pitera B., Król P., Wenda M., Zielecka M., Jeziórska R., Zdeb M., Staszewska M., Wierzbińska M. Polyurethane - based powder clear coating systems modified with nanosilver deposited on silica nanoparticles Konferencja: 11th International Conference Advances in Coatings Technology ACT'14, 2014.10.21-2014.10.23, Sosnowiec
 107. Nowotnik A., Kubiak K., Sieniawski J., Rokicki P., Pędrak P., Mrówka-Nowotnik G. Development of nickel based superalloys for advanced turbine engines 2014, MATERIALS SCIENCE FORUM, t.783-786, s.2491-2496
 108. Nowotnik A., Rokicki P., Pędrak P., Kotowski S., Sieniawski J., Mrówka-Nowotnik G. Mechanical aspects of plastic deformation of nickel based superalloy 2014, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.592-593 , s.724-727
 109. Drajewicz M., Rokicki P. Glass surface refining by deposition of nano-particles 2014, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.592-593 , s.329-332
 110. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J. CVD and EB-PVD as methods of the zirconium introducing to the aluminide coatings Konferencja: MTM2014 Machines Technologies Materials 2014 - 11th International Congres, 2014.09.17-2014.09.20, Warna , Bułgaria
 111. Romanowska J. PVD deposition of hafnium in aluminide coatings Konferencja: MTM2014 Machines Technologies Materials 2014 - 11th International Congres, 2014.09.17-2014.09.20, Warna , Bułgaria
 112. Romanowska J. PVD deposition of hafnium in aluminide coatings 2014, MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, t.VIII, z.11, s.38-41
 113. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J. CVD and EB-PVD as methods of the zirconium introducing to the aluminide coatings 2014, MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, t.VIII, z.11, s.42-45
 114. Poręba M., Richert M., Sieniawski J., Zawadzka P. Ocena powłoki diamentopodobnej wytworzonej na podłożu nadstopu niklu IN718 w procesach CVD wspomaganych plazmą wyładowania jarzeniowego 2014, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.35, z.4 (200), s.295-298
 115. Filip R., Pytel M., Maliniak M. The oxidation resistance of Zr-modified aluminide coatings deposited by CVD method Konferencja: International Scientific Conference "Corrosion 2014", 2014.11.18-2014.11.21, Gliwice
 116. Filip R., Góral M., Zawadzki M., Nowotnik A., Pytel M. The influence of long-term heat treatment on microstructure of Zr-modified aluminide coating deposited by CVD method on MAR M200+Hf nickel superalloy 2014, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.592-593, s.469-472
 117. Obrocki W., Krupa K., Sieniawski J. Metodyka eksperymentalnych badań wytrzymałości zmęczeniowej łopatek sprężarki silnika lotniczego 2014, MECHANIK, t.87, z.2, s.117-120
 118. Sojka D., Sieniawski J. Metody spektrometryczne do oceny wtrąceń niemetalicznych w stopach metali 2014, MECHANIK, t.87, z.11, s.940-945
 119. Sosnowy P., Nowotnik A., Sieniawski J., Pytel M., Poznańska A. The porosity assessment of TBC's deposited on combustion chamber of jet engine deposited using TriplexPro200 plasma gun Konferencja: International Scientific Conference "Corrosion 2014", 2014.11.18-2014.11.21, Gliwice
 120. Kotowski S., Pytel M., Sieniawski J., Drajewicz M. Microstructure and isothermal oxidation resistance of Thermal Barrier Coatings deposited by LPPS, CVD and PS-PVD methods on Inconel 617 superalloy Konferencja: International Scientific Conference "Corrosion 2014", 2014.11.18-2014.11.21, Gliwice
 121. Góral M., Pytel M., Drajewicz M. The formation mechanism of TBC's deposited by LPPS, CVD and PS-PVD methods on CMSX-4 single-crystal nickel superalloy Konferencja: International Scientific Conference "Corrosion 2014", 2014.11.18-2014.11.21, Gliwice
 122. Góral M., Pytel M., Cmela W., Drajewicz M. The infuelce of overaluminizing on TGO formation on Thermal Barrier Coatings deposited by low pressure plasma spraying and chemical vapour deposition methods on Rene 80 nickel superalloy Konferencja: International Scientific Conference "Corrosion 2014", 2014.11.18-2014.11.21, Gliwice
 123. Góral M., Pytel M., Cmela W., Kotowski S. Microstructure of thermal barrier coatings deposited by low pressure plasma spraying and chemical vapour deposition methods on Rene 80 nickel superalloy Konferencja: International Scientific Conference "Corrosion 2014", 2014.11.18-2014.11.21, Gliwice
 124. Drajewicz M., Pytel M., Rokicki P. The surface morphology and optical properties of refined glass with inorganic nano-molecules Konferencja: International Scientific Conference "Corrosion 2014", 2014.11.18-2014.11.21, Gliwice
 125. Pędrak P. The technology of TBC deposition by EB-PVD method Konferencja: International Scientific Conference "Corrosion 2014", 2014.11.18-2014.11.21, Gliwice
 126. Romanowska J., Kotowski S., Zaguła-Yavorska M. Numerical prediction of the thermodynamic properties of ternary Al-Ni-Hf alloys Konferencja: 10th International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering, 2014.04.04-2014.04.07, Athens , Grecja
 127. Romanowska J., Wierzba B., Kotowski S. The Ni-Al-Zr diffusion simulations Konferencja: CHAOS 2014 7th Chaotic Modeling and Simulation International Conference, 2014.06.07-2014.06.10, Lisbon , Portugalia
 128. Romanowska J., Wierzba B., Kotowski S., Zaguła-Yavorska M. The Ni-Al-Zr diffusion simulations [w:] CHAOS 2014 Proceedings: 7th Chaotic Modeling and Simulation International Conference, (pod red.) Christos Skiadas 2014, Lisbona: ISAST INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY , s.423-431
 129. Wierzba B., Kubiak K., Sieniawski J. The modeling of aluminum layer formation on nickel alloys by bi-velocity method [w:] Proceedings of the Jointly Organized 11th World Congress on Computational Mechanics, 5th. European Congress on Computational Mechanics, 6th. European Congress on Computational Fluid Dynamisc. Barcelona, Spain, July 20-25, 2014, (pod red.) Eugenio Onate, Xavier Oliver, Antonio Huerta 2014, Barcelona: INTERNATIONAL CENTER FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING (CIMNE), t.IV, s.3547-3553
 130. Wierzba B., Kubiak K., Sieniawski J. The modeling of aluminum layer formation on nickel alloys by b-velocity method Konferencja: 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), 2014.07.20-2014.07.25, Barcelona, Hiszpania
 131. Pytel M., Zaguła-Yavorska M., Filip R., Sieniawski J. Properties of aluminide modified coatings and TBC's deposited on turbine blades Konferencja: 9th AIRTEC 2014 International Congress, 2014.10.28-2014.10.30, Frankfurt, Niemcy
 132. Gancarczyk K., Kubiak K., Sieniawski J., Gradzik A. Rate of crystalline perfection turbine blades of the single crystal nickel based CMSX-4 superalloys by X-ray diffraction Konferencja: 9th AIRTEC 2014 International Congress, 2014.10.28-2014.10.30, Frankfurt, Niemcy
 133. Góral M., Pytel M., Dychtoń K. Microstructural characterization of several coatings deposited on TiAlNb intermetallic alloy 2014, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.59, z.4, s.1547-1551
 134. Kubiak K., Szeliga D., Sieniawski J., Onyszko A. The unidirectional crystallization of metals and alloys (Turbine blades) [w:] Handbook of Crystal Growth: Bulk Crystal Growth. Vol. 2, Bulk crystal growth. Pt. A, Basic techniques, (pod red.) Peter Rudolph 2014, Amsterdam: Elsevier, t.II, s.413-457
 135. Szeliga D., Kubiak K., Ziaja W., Cygan R. Influence of silicon carbide chills on solidification process and shrinkage porosity of castings made of nickel based superalloys 2014, INTERNATIONAL JOURNAL OF CAST METALS RESEARCH, t.27, z.3, s.146-160
 136. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Wierzbińska M., Nowotnik A. Microstructure and mechanical properties of silicon-free Al-Cu-Ni casting alloys used in heavy duty aircraft engine parts 2014, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.38, z.3, s.77-93
 137. Nowotnik A., Pędrak P., Rokicki P., Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J. Stress-strain curves under compression for CMSX4 nickel based superalloy 2014, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.38, z.3, s.65-77
 138. Góral M., Kotowski S., Dychtoń K., Drajewicz M., Kubaszek T. Influence of low pressure plasma spraying parameters on MCrAlY bond coat and its microstructure 2014, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.592-593, s.421-424
 139. Dychtoń K., Przeliorz R., Góral M., Sieniawski J. Thermal Analysis of Halide Activator Used in Aluminizing of TiAl Intermetallics  2014, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.592-593, s.473-476
 140. Nowotnik A., Sieniawski J., Zawadzki M., Góral M. The effect of long-term annealing on microstructure of aluminide coatings deposited on MAR M200 superalloy by CVD method 2014, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.592-593, s.477-480
 141. Niesłony P., Grzesik W., Laskowski P., Sieniawski J. Numerical and experimental analysis of residual stresses generated in the machining of Ti6A14V titanium alloy 2014, PROCEDIA CIRP, t.13, s.78-83
 142. Romanowska J. Aluminum diffusion in aluminide coatings deposited by the CVD method on pure nickel 2014, CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, t.44, s.114-118
 143. Malinowski T., Motyka M., Nowotyńska I., Stachowicz F., Trzepieciński T. Właściwości mechaniczne blach ze stali odpornej na korozję AMS5604 w podwyższonej temperaturze 2015, MECHANIK, t.88, z.3/CD, s.341-347
 144. Zaguła-Yavorska M., Romanowska J., Pytel M., Sieniawski J. The microstructure and oxidation resistance of the aluminide coatings deposited by the CVD method on pure nickel and hafnium-doped nickel superalloys 2015, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, t.15, z.4, s.862-872
 145. Filip R., Zaguła-Yavorska M., Pytel M., Romanowska J., Maliniak M., Sieniawski J. The oxidation resistance of nonmodified and Zr-modified aluminide coatings deposited by the CVD method 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.361-364
 146. Drajewicz M., Pytel M., Rokicki P., Góral M. The properties of refined glasses with aluminum hydroxide nano-molecules 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.47-50
 147. Góral M., Pytel M., Cmela W., Drajewicz M. The influence of overaluminizing on TGO formation on thermal barrier coatings deposited by low pressure plasma spraying and chemical vapour deposition methods on Rene 80 nickel superalloy 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.321-324
 148. Zaguła-Yavorska M., Pytel M., Romanowska J., Sieniawski J. The Effect of Zirconium Addition on the Oxidation Resistance of Aluminide Coatings 2015, JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, t.24, z.4, s.1614-1625
 149. Góral M., Pytel M., Drajewicz M. The formation of TBCs using LPPS, CVD and PS-PVD methods on CMSX-4 single-crystal nickel superalloy 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.317-320
 150. Góral M., Pytel M., Cmela W., Kotowski S. Microstructure of thermal barrier coatings deposited by low pressure plasma spraying and chemical vapour deposition methods on Rene 80 nickel superalloy 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.333-336
 151. Pędrak P., Nowotnik A., Góral M., Kubiak K., Drajewicz M., Sieniawski J. The technology of TBC deposition by EB-PVD method 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.377-380
 152. Poręba M., Zawadzka P., Richert M., Sieniawski J., Strączek T., Kapusta C. The possibility of deposition of diamond and DLC coatings by PACVD method 2015, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.641, s.111-115
 153. Richert M., Nejman I., Poręba M., Sieniawski J., Kuczek Ł. Effect of plasma gases on the structure and properties of WC-CrC-Ni coatings 2015, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.641, s.105-110
 154. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J., Filip R. The influence of the chemical composition of superalloys on the oxidation resistance of aluminide coating 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.365-368
 155. Zaguła-Yavorska M., Romanowska J., Sieniawski J., Wierzbińska M. Hafnium modified aluminide coatings obtained by the CVD and PVD methods 2015, SOLID STATE
 156. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J., Filip R., Drajewicz M. The Effect of the Aluminide Coating on the Thermal Properties and Oxidation Resistance of Inconel 625 Ni-Base Superalloy 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.313-316
 157. Góral M., Kubaszek T., Kotowski S., Sieniawski J., Dudek S. Influence of deposition parameters on structure of TBCS deposited by PS-PVD method 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.369-372
 158. Zaguła-Yavorska M., Romanowska J., Kotowski S., Sieniawski J. Numerical approach to predicting thermodynamic properties of ternary Al-Ni-Pt alloys 2015, ACTA PHYSICA
 159. Kotowski S., Sieniawski J., Drajewicz M. Microstructure and isothermal oxidation resistance of thermal barrier coatings deposited by LPPS, CVD and PS-PVD methods on Inconel 617 nickel superalloy 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.325-328
 160. Dychtoń K., Rokicki P., Nowotnik A., Drajewicz M., Sieniawski J. Process temperature effect on surface layer of vacuum carburized low-alloy steel gears 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.425-428
 161. Wierzba B., Romanowska J., Kubiak K., Sieniawski J. The Cyclic Carburization Process by Bi-velocity Method 2015, HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, t.34, z.4, s.373-379
 162. Góral M., Gradzik A., Sieniawski J., Filip R., Wierzbińska M. The influence of activator on vapour phase aluminizing of TiAl intermetallics 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.357-360
 163. Romanowska J., Zaguła-Yavorska M., Góral M., Sieniawski J. Zirconium modified aluminide coatings obtained by the CVD method 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.174-177
 164. Zaguła-Yavorska M., Morgiel J., Romanowska J., Sieniawski J. Nanoparticles in zirconium-doped aluminide coatings 2015, MATERIALS LETTERS, t.139, s.50-54
 165. Zaguła-Yavorska M., Morgiel J., Romanowska J., Sieniawski J. TEM analysis of the hafnium-doped aluminide coating deposited on Inconel 100 superalloy 2015, VACUUM, t.116, s.115-120
 166. Fima P., Romanowska J. Activity of bismuth in liquid Ag-Bi-Ni alloys determined by equilibrium saturation method 2015, JOURNAL OF MINING AND METALLURGY SECTION B-METALLURGY, t.51, z.1, s.105-112
 167. Przeliorz R., Góral M. Heat resistance and heat capacity of the selected nickel superalloys 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.329-332
 168. Sosnowy P., Góral M., Kotowski S., Hanula G., Gwizdała  J., Drzał J., Kobylarz M., Borowski P., Gargała R. The influence of temperature on erosion resistance of carbide coatings deposited by APS method 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.251-254
 169. Drajewicz M., Dychtoń K., Góral M. Thermal properties of YSZ powders for plasma spraying 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.413-416
 170. Szymański K., Góral M., Kubaszek T., Monteiro P. Microstructure of TBC coatings deposited by HVAF and PS-PVD methods 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.373-376
 171. Góral M., Kubaszek T. Equipment for low pressure plasma spraying processes – a review 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.561-564
 172. Góral M., Filip R., Dyrda J. The concept of using model gas turbine for burner rig corrosion test 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.227, s.553-556
 173. Nawrocki J., Szeliga D., Kubiak K., Matysiak H., Motyka M., Ziaja W. Influence of Process Parameters on Cooling Conditions in Nickel Base Superalloy Investment Casting 2015, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.641, s.124-131
 174. Roskosz S., Nawrocki J., Kubiak K. Porosity of Solid and Cored Turbine Blades of Aircraft Engines 2015, SOLID STATE PHENOMENA, t.226, s.115-118
 175. Nawrocki J., Cygan R., Kubiak K. Ograniczenia technologii form ceramicznych stosowanych przy odlewaniu lotniczych łopatek turbinowych o dużych rozmiarach 2015, MECHANIK, t.88, z.1, s.50-52
 176. Adamus J., Lacki P., Motyka M. EBW titanium sheets as material for drawn parts 2015, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, t.15, z.1, s.42-47
 177. Motyka M., Tokarski T., Ziaja W., Wędrychowicz M. The effect of heat treatment on static and dynamic mechanical properties of rapidly solidified and plastically consolidated RS442 aluminium alloy 2015, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.641, s.17-23
 178. Wierzba B., Skibiński W. The intrinsic diffusivities in multi component systems 2015, PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, t.440, s.100-109
 179. Gusak A., Wierzba B., Danielewski M. Electromigration revisited: Competition between Kirkendall shift and backstress in pure metals and two-phase alloys 2015, PHILOSOPHICAL MAGAZINE, t.95, z.10, s.1093-1104
 180. Wierzba B., Wierzba P. Competition between Kirkendall Shift and Frenkel effect during 2D diffusion proces 2015, COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE, t.15, z.1, s.176-178
 181. Bukowska A., Bukowski W., Kisiel M., Pytel M. Wpływ struktury ligandów salenowych na aktywność katalityczną jonów kobaltu(III) w reakcjach kwasów karboksylowych z oksiranami Konferencja: 8 Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały", 2015.08.30-2015.09.04, Rzeszów
 182. Pawłowska B., Śliwa R., Wierzbińska M. Struktura i właściwości wyciskanych kształtowników ze stopów aluminium i magnezu o złożonej geometrii przekroju poprzecznego Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Odkształcalność Metali i Stopów OMIS' 2015", 2015.11.17-2015.11.20, Łańcut
 183. Witkowski W., Mucha J., Ziaja W. Wytrzymałość połączeń typu clinching formowanych matrycą z ruchomymi segmentami Konferencja: I Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców, 2015.09.14-2015.09.16, Rzeszów
 184. Nawrocki J., Rokicki P., Szeliga D., Nowotnik A., Drajewicz M., Budzik G., Sieniawski J. Zastosowanie szybkiego prototypowania w procesie wytwarzania łopatek silników turbinowych 2015, MECHANIK, t.88, z.12/CD, s.143-146
 185. Wierzba B., Romanowska J., Zaguła-Yavorska M., Markowski J., Sieniawski J. The Ni-Al-Zr Multiphase Diffusion Simulations 2015, HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, t.34, z.5, s.495-502
 186. Wierzba B., Skibiński W., Wędrychowicz S., Wierzba P. The voids kinetic during diffusion proces 2015, PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, t.433, s.268-273
 187. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Kotowski S., Nowotnik A., Motyka M. Hot deformation of 6xxx series aluminium alloys 2015, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.60, z.2, s.1079-1084
 188. Adamus J., Motyka M. Analysis of tensile test of titanium EBW sheet 2015, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.639, s.339-346
 189. Motyka M. Proces cieplno-plastyczny kształtowania morfologii składników fazowych mikrostruktury oraz plastyczności dwufazowych stopów tytanu 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 1-134  s.
 190. Więckowski W., Dyja K., Motyka M. Technologiczne aspekty kształtowania plastycznego blachy stalowej 5604 2015, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, t.82, z.8, s.549-552
 191. Adamus J., Dyja K., Motyka M. Experimental and theoretical determination of forming limit curve 2015, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.60, z.3, s.1881-1885
 192. Motyka M., Sieniawski J., Ziaja W., Mrówka-Nowotnik G. Microstructural characterization of quenched and plastically deformed two-phase α+β titanium alloys 2015, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.60, z.3, s.2033-2037
 193. Motyka M., Tokarski T., Ziaja W., Wędrychowicz M., Sieniawski J. Kształtowanie właściwości mechanicznych konsolidowanego plastycznie stopu aluminium RS442 w procesach obróbki cieplnej 2015, OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, t.26, z.4, s.335-342
 194. Ziaja W., Motyka M., Tokarski T., Sieniawski J. Wysokocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa konsolidowanych plastycznie stopów aluminium 2015, OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, t.26, z.4, s.343-358
 195. Filip R., Góral M., Pytel M. Modyfikowana dyfuzyjna warstwa aluminidkowa Patenty i wzory użytkowe Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku 2015
 196. Krupa K., Habrat W., Kubiak K. Analiza składowych sił skrawania podczas toczenia wykończeniowego stopu tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl(gamma) 2015, MECHANIK, t.88, z.8-9/CD, s.46-54
 197. Dybiec H., Tokarski T., Sieniawski J., Motyka M., Ostachowski P. Drut wysokowytrzymały metalowy, zwłaszcza do splotów linkowych Patenty i wzory użytkowe Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku 2015
 198. Szeliga D., Kubiak K., Sieniawski J. Forma ceramiczna do wytwarzania monokrystalicznych odlewów z nadstopów niklu Patenty i wzory użytkowe Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku 2015
 199. Motyka M., Sieniawski J. i inni Opracowanie i wdrożenie technologii kształtowania plastycznego z nagrzewaniem oporowym elementów silników lotniczych z trudnoodkształcalnych nadstopów niklu i żelaza Projekty badawcze 2015
 200. Motyka M. Sieniawski J. i inni Nowe materiały metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowań w nowoczesnych gałęziach gospodarki Projekty badawcze 2015
 201. Nawrat G., Sieniawski J., Drajewicz M. i inni Technologia wytwarzania warstw odpornych na korozję na stopach magnezu metodą utleniania jarzeniowego Projekty badawcze 2015
 202. Kwolek P. Proces impregnacji teflonem powłoki tlenkowej wytwarzanej na podłożu aluminium metodą anodowego utleniania Konferencja: 8 Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały", 2015.08.30-2015.09.04, Rzeszów
 203. Nowotnik A., Rokicki P., Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J. Dynamic precipitation of nickel-based superalloys undergoing severe deformation below the solvus temperature 2015, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH, t.106, z.7, s.665-675
 204. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Wierzbińska M., Nowotnik A. Procesy wydzielania cząstek faz umacniających z przesyconych stopów AlMgSi 2015, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.36, z.6 (208), s.376-380
 205. Drajewicz M., Jadach R., Długoń E., Reben M., Sitarz M. Właściwości mechaniczne i optyczne szkieł z powłoką tlenku cyrkonu otrzymaną metodą zol-żel 2015, MATERIAŁY CERAMICZNE, t.67, z.2, s.187-190
 206. Nawrocki J., Gancarczyk K., Manaj W., Albrecht R., Cygan R., Krupa K., Sieniawski J. Influence of superalloy casting structure on propagation of ultrasonic wave Konferencja: 6th International Conference on Mechanics and Materials in Design, 2015.07.26-2015.07.30, Ponta Delgada , Portugalia
 207. Gancarczyk K. Crystal perfection studies of single crystal superalloy turbine blades by X-ray diffraction methods Konferencja: XXIII Conference on Applied Crystallography, 2015.09.20-2015.09.24, Krynica Zdrój
 208. Albrecht R., Rak J., Bogdanowicz W., Gancarczyk K., Sieniawski J., Kubiak K., Lelątko J. Effect of creep rupture on crystallographic orientation of single crystal superalloy Konferencja: XXIII Conference on Applied Crystallography, 2015.09.20-2015.09.24, Krynica Zdrój
 209. Kwolek P., Dychtoń K., Drajewicz M., Sieniawski J. The corrosion rate of aluminum in phosphoric acid in the presence of molybdate ions Konferencja: Corrosion and Surface Treatment in Industry CSTI2015, 2015.09.30-2015.10.02, Liptowski Mikułasz , Słowacja
 210. Kwolek P., Pilarczyk K., Tokarski T., Łapczyńska M., Pacia M., Szaciłowski K. Lead molybdate-a promising material for optoelectronics and photocatalysis 2015, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C, t.3, z.11, s.2614-2623
 211. Kwolek P., Pilarczyk K., Tokarski T., Mech J., Irzmański J., Szaciłowski K. Photoelectrochemistry of n-type antimony sulfoiodide nanowires 2015, NANOTECHNOLOGY, t.26, z.10, s.1-9
 212. Nawrocki J., Rokicki P., Szeliga D., Nowotnik A., Drajewicz M., Budzik G. Zastosowanie szybkiego prototypowania w konstrukcji łopatek silników turbinowych Konferencja: I Krajowa Konferencja Naukowa "Szybkie Prototypowanie. Modelowanie - Wytwarzanie - Pomiary", 2015.09.16-2015.09.18, Rzeszów-Pstrągowa
 213. Kocurek P., Nawrocki J., Kubiak K., Sieniawski J. Analiza stanu naprężeń własnych w odlewach segmentu aparatu kierującego turbiny silników lotniczych 2015, INŻYNIERIA
 214. Bernaczek J., Kozik B., Budzik G., Dziubek T., Rokicki P. DMLS Process Analysis Based on Rapid Prototyping of Cylindrical Gears Konferencja: 7th International Scientific Conference "Management of Technology. Step to Sustainable Production" MOTSP 2015, 2015.06.10-2015.06.12, Brela, Chorwacja
 215. Budzik G., Kozik B., Sobolewski B., Rokicki P., Bernaczek J. 3D-CAD Modelling and Rapid Prototyping of Aircraft Two-Way Transmission Systems Konferencja: 7th International Scientific Conference "Management of Technology. Step to Sustainable Production" MOTSP 2015, 2015.06.10-2015.06.12, Brela, Chorwacja
 216. Kocurek P., Rokicki P., Cygan R., Nawrocki J., Nowotnik A., Sieniawski J. Vane segment casting geometry impact on the stresses in the airfoil surface layer [w:] M2D2015: Proceedings of the 6TH International Conference on Mechanics and Materials in Design, (pod red.) J.F. Silva Gomes, Shaker A. Meguid 2015, Porto: ABREU PCO-PORTO, s.263-266
 217. Nowotnik A., Rokicki P., Jakubowicz G., Kurkowski D., Mrówka-Nowotnik G., Wierzbińska M., Sieniawski J., Nawrocki J. Heat treatment effect on microstructure and properties of single crystal cmsx-4 nickel-based superalloy [w:] M2D2015: Proceedings of the 6TH International Conference on Mechanics and Materials in Design, (pod red.) J.F. Silva Gomes, Shaker A. Meguid 2015, Porto: ABREU PCO-PORTO, s.267-272
 218. Bukowska A., Bukowski W., Pytel M. Scavenging Properties of the Polyamine Functionalized Gels Based on the Glycidyl Methacrylate Terpolymers 2015, OPEN JOURNAL OF POLYMER CHEMISTRY, t.5, s.63-73
 219. Nawrocki J., Gancarczyk K., Manaj W., Albrecht R., Cygan R., Krupa K., Sieniawski J. Influence of superalloy casting structure on propagation of ultrasonic wave [w:] M2D2015: Proceedings of the 6TH International Conference on Mechanics and Materials in Design, (pod red.) J.F. Silva Gomes, Shaker A. Meguid 2015, Porto: ABREU PCO-PORTO, s.1839-1842
 220. Pytel M. Wpływ warstwy tlenku Al2O3 wytworzonej na podłożu międzywarstwy aluminidkowej na właściwości powłokowych barier cieplnych stosowanych na elementy silników lotniczych Stopień naukowy doktora uzyskany przez pracownika jednostki 2015
 221. Szeliga D. Wpływ gradientu temperatury na kształtowanie frontu krystalizacji monokrystalicznych odlewów z nadstopów niklu stosowanych w silnikach lotniczych Stopień naukowy doktora uzyskany przez pracownika jednostki 2015
 222. Romanowska J. Właściwości termodynamiczne stopów wieloskładnikowych - eksperyment i modelowanie Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany przez pracownika jednostki 2015
 223. Motyka M. Proces cieplno-plastyczny kształtowania morfologii składników fazowych mikrostruktury oraz plastyczności dwufazowych stopów tytanu Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany przez pracownika jednostki 2015
 224. Rokicki P., Dychtoń K., Drajewicz M., Raga K., Nowotnik A., Kubiak K. Thermal analysis of low alloyed steel for heavily-loaded aircraft engine transmission gears 2015, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.39, z.3, s.43-50
 225. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Wierzbińska M., Nowotnik A. Wpływ długotrwałego wyżarzania ujednorodniającego na mikrostrukturę i właściwości stopu aluminium 6066 2015, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.XXXVI, z.6(208), s.381-385
 226. Romanowska J., Morgiel J., Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J. Nanoparticles in hafnium-doped aluminide coatings 2015, MATERIALS LETTERS, t.145, s.162-166
 227. Przestacki D., Sieniawski J., Stambolov G., Lisiak P. An overview of selective laser sintering technologies 2015, ARCHIVES OF MECHANICAL TECHNOLOGY AND AUTOMATION, t.35, s.95-100
 228. Gancarczyk K., Albrecht R., Olesch C., Kubiak K., Sieniawski J. Sposób oceny doskonałości struktury krystalicznej monokrystalicznych odlewów łopatek z nadstopu niklu CMSX-4 2015, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.36, z.6 (208), s.356-362
 229. Sieniawski J., Cyunczyk A. Metale: wybrane zagadnienia z fizyki metali i metaloznawstwa teoretycznego 2015, Rzeszów: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 218 s.
 230. Dychtoń K., Drajewicz M., Pytel M., Nowotnik A., Rokicki P. Yttria-stabilized zirconia–alumina composite sintering temperature effect on thermal diffusivity Konferencja: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA 12), 2015.09.06-2015.09.10, Zakopane
 231. Rokicki P., Budzik G., Kubiak K., Dziubek T., Zaborniak M., Kozik B., Bernaczek J., Przeszłowski Ł., Nowotnik A. The assessment of geometric accuracy of aircraft engine blades with the use of an optical coordinate scanner 2016, AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, t.88, z.3, s.374-381
 232. Rokicki P., Kozik B., Budzik G., Dziubek T., Bernaczek J., Przeszłowski Ł., Markowska O., Rzucidło A., Sobolewski B. Manufacturing of aircraft engine transmission gear with SLS (DMLS) method 2016, AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, t.88, z.3, s.397-403
 233. Wierzba B., Wędrychowicz S., Skibiński W. The marker conservation law in multiphase systems 2016, HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, t.35, z.2, s.209-214
 234. ISBN/ISSN: 0334-6455
 235. Laskowski P., Krupa K., Sieniawski J., Habrat W. Toczenie wykończeniowe stopu Inconel 718 z zastosowaniem wysokiego ciśnienia cieczy chłodząco-smarującej 2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1522-1523
 236. Mucha J., Witkowski W., Ziaja W. Wytrzymałość połączeń typu clinching formowanych matrycą o różnej konstrukcji 2016, PRZEGLĄD MECHANICZNY, t.LXXV, z.1-2, s.50-53
 237. ISBN/ISSN: 0033-2259
 238. Kuźniar A., Maciołek U., Kalembkiewicz J., Pytel M., Pusz J., Hoczela P., Nawojska K. Kompleksy luteoliny z jonami manganu(II) [w:] Współczesne aspekty badań flawonoidów, (pod red.) Maria Kopacz, Janusz Pusz, Jan Kalembkiewicz 2016, Rzeszów: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.293-304
 239. Habrat W., Motyka M., Topolski K., Sieniawski J. Evaluation of the Cutting Force Components and the Surface Roughness in the Milling Process of Micro- and Nanocrystalline Titanium 2016, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.61, z.3, s.1379-1384
 240. Naprężenia własne w warstwie wierzchniej po toczeniu wykończeniowym stopu tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl(γ) 2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1508-1509
 241. Bukowska A., Bukowski W., Kleczyńska S., Dychtoń K., Drajewicz M. Hydroxy functionalized porous polymer particles derived from mixtures of hydrophilic and hydrophobic monomers 2016, POLIMERY, t.61, z.9, s.616-624
 242. Krawczyk A., Bogdanowicz W., Sieniawski J., Kubiak K. Mould walls inclination and dendritic morphology of CMSX-4 blades airfoils 2016, ACTA PHYSICA POLONICA A, t.130, z.4, s.1100-1103
 243. Albrecht R., Bogdanowicz W., Sieniawski J., Kubiak K. Characterization of casting defects in the single crystal turbine blade airfoil 2016, ACTA PHYSICA POLONICA A, t.130, z.4, s.1091-1093
 244. Gancarczyk K., Albrecht R., Bogdanowicz W., Sieniawski J. Crystal perfection studies of single crystal superalloy turbine blades by X-ray diffraction methods 2016, ACTA PHYSICA POLONICA A, t.130, z.4, s.1088-1090
 245. Bogdanowicz W., Tondos A., Krawczyk A., Albrecht R., Sieniawski J. Dendrite growth in selector-root area of single crystal CMSX-4 turbine blades 2016, ACTA PHYSICA POLONICA A, t.130, z.4, s.1107-1109
 246. Krawczyk J., Zubko M., Bogdanowicz W., Tondos A., Sieniawski J. Analysis of CMSX-4 single-crystalline turbine blades root by electron and X-ray diffraction methods 2016, ACTA PHYSICA POLONICA A, t.130, z.4, s.1104-1106
 247. Albrecht R., Rak J., Bogdanowicz W., Gancarczyk K., Sieniawski J., Kubiak K., Lelątko J.
 248. Effect of creep on crystallographic orientation in single crystal superalloy 2016, ACTA PHYSICA POLONICA A, t.130, z.4, s.1094-1096
 249. Dychtoń K., Kocurek P., Rokicki P., Wierzba B., Drajewicz M., Sieniawski J. Microstructure and residual stress in AMS 6308 steel after vacuum carburizing and gas quenching 2016, ACTA PHYSICA POLONICA A, t.130, z.4, s.953-955
 250. Szeliga D., Kubiak K., Motyka M., Sieniawski J. Directional solidification of Ni-based superalloy castings: Thermal analysis 2016, VACUUM, t.131, s.327-342
 251. Szeliga D., Kubiak K., Sieniawski J. Control of liquidus isotherm shape during solidification of Ni-based superalloy of single crystal platforms 2016, JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, t.234, s.18-26
 252. Zaguła-Yavorska M., Wierzbińska M., Gancarczyk K., Sieniawski J. Degradation of nonmodified and rhodium modified aluminide coating deposited on CMSX 4 superalloy 2016, JOURNAL OF MICROSCOPY, t.263, z.1, s.118-123
 253. Zaguła-Yavorska M., Kocurek P., Pytel M., Sieniawski J. Oxidation Resistance of Turbine Blades Made of ŻS6K Superalloy after Aluminizing by Low-Activity CVD and VPA Methods 2016, JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, t.25, z.5, s.1964-1973
 254. Zaguła-Yavorska M., Morgiel J., Romanowska J., Sieniawski J. Microstructure and oxidation behaviour investigation of rhodium modified aluminide coating deposited on CMSX 4 superalloy 2016, JOURNAL OF MICROSCOPY, t.261, z.3, s.320-325
 255. Motyka M., Sieniawski J. The effect of α-phase grains morphology in initial microstructure on superplasticity of two-phase titanium alloys 2016, MATERIALS SCIENCE FORUM, t.838-839, s.143-149
 256. Nawrocki J., Szczęch T., Poręba M., Motyka M., Ziaja W., Sieniawski J. Protective coatings on steel dies for wax injection process 2016, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.682, s.171-176
 257. Motyka M., Sieniawski J., Ziaja W. The role of martensitic transformation in thermomechanical development of microstructure and plasticity of two-phase Ti-6Al-4V titanium alloy 2016, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.687, s.3-10
 258. Ziaja W., Motyka M., Kubiak K., Sieniawski J. Primary creep behaviour of two-phase titanium alloy with various microstructure 2016, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.61, z.2, s.683-688
 259. Kocurek P., Čapek J., Nawrocki J., Motyka M., Sieniawski J. Analiza stanu naprężeń własnych w odlewach łopatek turbiny z nadstopu niklu Inconel 713C 2016, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, t.83, z.5, s.219-222
 260. Ziaja W., Motyka M., Sieniawski J. Microstructural factors in the primary creep stage of two-phase titanium alloy 2016, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.37, z.4(212), s.196-200
 261. Baran-Sadleja A., Łukaszek-Sołek A., Motyka M. Numerical and experimental analysis of isothermal forging process of ribbed plates made of 2099 aluminium alloy for aircraft structures 2016, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.40, z.3, s.61-72
 262. Zaguła-Yavorska M., Romanowska J., Kotowski S., Sieniawski J. Numerical Prediction of the Thermodynamic Properties of Ternary Al-Ni-Pd Alloys 2016, HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, t.35, z.1, s.37-45
 263. Romanowska J., Wierzba B., Markowski J., Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J. The Ni-Al-Hf multiphase diffusion 2016, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.61, z.2, s.587-592
 264. Zaguła-Yavorska M., Krupa K., Sieniawski J. Adhesion investigation of rhodium electroplated layers on nickel substrate 2016, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.40, z.2, s.67-77
 265. Kwolek P., Górecka P., Obłój A., Kwolek U., Dychtoń K., Drajewicz M., Sieniawski J. The Teflon impregnation of anodic coating onto aluminium substrate 2016, CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK, t.70, z.7, s.361-368
 266. Duriagina Z., Kovbasyuk Т., Zaguła-Yavorska M., Bespalov S. Теплофізичні властивості склокристалічних ізоляційних шарів для пласких нагрівних елементів 2016, METALLOFIZIKA I NOVEISHIE TEKHNOLOGII, t.38, z.10, s.1367-1378
 267. Kwolek P., Dychtoń K., Szydełko J., Gradzik A., Drajewicz M., Sieniawski J. The influence of sodium molybdate on the rate of corrosion of aluminum in phosphoric(V) acid 2016, MATERIALS SCIENCE FORUM, t.844, s.31-37
 268. Pilarczyk K., Daly B., Podborska A., Kwolek P., Silverson A., Prasanna de Silva A., Szaciłowski K. Coordination chemistry for information acquisition and processing 2016, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, t.325, s.135-160
 269. Wojnicki M., Kwolek P. Reduction of hexachloroplatinate(IV) ions with methanol under UV radiation 2016, JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, t.314, s.133-142
 270. Kwolek P., Kamiński A., Dychtoń K., Drajewicz M., Sieniawski J. The corrosion rate of aluminium in the orthophosphoric acid solutions in the presence of sodium molybdate 2016, CORROSION SCIENCE, t.106, s.208-216
 271. Pytel M., Góral M., Nowotnik A. The porosity assessment of ceramic topcoat in thermal barrier coatings deposited by APS method 2016, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.40, z.2, s.53-65
 272. Góral M., Pytel M., Filip R., Nowotnik A. The microstructure of hafnium modified aluminide coatings deposited by CVD method 2016, MATERIALS SCIENCE FORUM, t.844, s.172-176
 273. Kubaszek T., Pytel M., Góral M. The influence of LPPS process parameters on porosity and microstructure of MCrAlY coatings 2016, MATERIALS SCIENCE FORUM, t.844, s.181-186
 274. Lekston Z., Zubko M., Lelątko J., Stróż D., Goryczka T., Wierzchoń T., Sieniawski J., Dybich J. The structure and properties formation of the NiTi shape memory rods after hot rotary forging 2016, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.687, s.11-18
 275. Pędrak P., Góral M., Dychtoń K., Kubaszek T., Nowotnik A., Kubiak K. The influence of Ar/N2 plasma gases on microstructure of ceramic coatings produced by PS-PVD method 2016, MATERIALS SCIENCE FORUM, t.844, s.187-192
 276. Filip R., Pytel M., Nowotnik A. The influence of surface preparation method on microstructure of HF-modified aluminide coatings deposited by CVD method on Rene 80 and MAR M-247 nickel superalloys 2016, MATERIALS SCIENCE FORUM, t.844, s.177-180
 277. Romanowska J. Experimental study on thermodynamics of Cu-Pb-Ti and Cu-Pb-V alloys 2016, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.40, z.2, s.79-86
 278. Ziaja W. Microstructural factors affecting creep-fatigue behaviour of two-phase titanium alloys 2016, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.40, z.1, s.67-74
 279. Wierzba B., Skibiński W. The interdiffusion in copper-nickel alloys 2016, JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, t.687, s.104-108
 280. Wierzba B. The choice of reaction path during ternary diffusion process 2016, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, t.738, z.1, s.1-8
 281. Wierzba B. Phase competition in ternary Ti-Ni-Al system 2016, PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, t.454, s.110-116
 282. Wierzba B. Void Formation during Diffusion - Two-Dimensional Approach 2016, HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, t.35, z.6, s.629-633
 283. Gradzik A., Mrówka-Nowotnik G., Nawrocki J., Sieniawski J. Wpływ warunków procesu napawania laserowego na mikrostrukturę i twardość napoiny Stellite 694 na podłożu z nadstopu niklu Inconel 738LC 2016, MECHANIK, t.89, z.4, s.276-281
 284. Nowak W., Wierzba P., Naumenko D., Quadakkers W., Sieniawski J. Water vapour effect on high temperature oxidation behaviour on superalloy Rene 80 2016, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, t.40, z.2, s.41-52
 285. Jałowicka A., Nowak W., Naumenko D., Quadakkers W. Effect of SO2 addition on air oxidation behavior of CM247 and CMSX-4 at 1050°C 2016, JOM, t.68, z.11, s.2776-2785
 286. Drajewicz M. Modyfikowanie warstwy wierzchniej szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego-właściwości fizyczne, optyczne i mechaniczne 2016, Rzeszów: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 104 s.
 287. Wierzba B. Modelowanie procesów transportu masy 2016, Rzeszów: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 115 s.
 288. Pędrak P., Góral M., Sieniawski J. Kształtowanie mikrostruktury warstw ceramicznych w powłokowych barierach cieplnych w procesach PS-PVD [w:] Prace XLIV Szkoły Inżynierii Materiałowej, (pod red.) Jerzy Pacyna 2016, Kraków: WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, s.208-210
 289. Gancarczyk K., Albrecht R., Sieniawski J. Analiza doskonałości struktury krystalicznej monokryształu nadstopu niklu CMSX-4 w warunkach oddziaływania temperatury i czasu [w:] Prace XLIV Szkoły Inżynierii Materiałowej, (pod red.) Jerzy Pacyna 2016, Kraków: WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, s.98-101
 290. Kocurek P., Nawrocki J., Motyka M., Sieniawski J. Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej na stan naprężeń własnych w odlewach łopatek turbiny z nadstopu Inconel 713C [w:] Prace XLIV Szkoły Inżynierii Materiałowej, (pod red.) Jerzy Pacyna 2016, Kraków: WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, s.94-97
 291. Nawrocki J., Wierzbińska M. Krystalizacja nadstopu niklu IN713C w odlewniczej formie ceramicznej izolowanej cieplnie [w:] Prace XLIV Szkoły Inżynierii Materiałowej, (pod red.) Jerzy Pacyna 2016, Kraków: WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, s.76-79
 292. Motyka M., Kubiak K., Sieniawski J., Ziaja W. Spheroidization of α-phase grains in quenched and hot deformed Ti-6Al-4V titanium alloy [w:] Proceedings of the 13th World Conference on Titanium , (pod red.) Vasisht Venkatesh, Adam Pilchak, John Allison, Sreeramamurthy Ankem, Rodney  Boyer, Julie Christodoulou, Hamish Fraser, Ashraf Imam, Yoji  Kosaka, Henry Rack, Amit  Chatterjee, Andy  Woodfield 2016, Hoboken: JOHN WILEY & SONS INC, s.443-447
 293. Motyka M., Ziaja W., Garbacz H., Topolski K., Nabożna M., Sieniawski J. Fatigue strength of hydrostatically extruded ultrafine-grained CP titanium [w:] Proceedings of the 13th World Conference on Titanium , (pod red.) Vasisht Venkatesh, Adam Pilchak, John Allison, Sreeramamurthy Ankem, Rodney  Boyer, Julie Christodoulou, Hamish Fraser, Ashraf Imam, Yoji  Kosaka, Henry Rack, Amit  Chatterjee, Andy  Woodfield 2016, Hoboken: JOHN WILEY & SONS INC, s.833-836
 294. Habrat W., Motyka M., Topolski K., Sieniawski J., Nowotnik A. Machinability of micro- and nanocrystalline titanium in milling process [w:] Proceedings of the 13th World Conference on Titanium , (pod red.) Vasisht Venkatesh, Adam Pilchak, John Allison, Sreeramamurthy Ankem, Rodney  Boyer, Julie Christodoulou, Hamish Fraser, Ashraf Imam, Yoji  Kosaka, Henry Rack, Amit  Chatterjee, Andy  Woodfield 2016, Hoboken: JOHN WILEY & SONS INC, s.1001-1005
 295. Sitarz M., Drajewicz M., Jadach R., Długoń E., Leśniak M., Reben M., Wajda A., Gawęda M., Burtan-Gwizdała B. Optical and mechanical characterization of zirconium based sol-gel coatings on glass 2016, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.61, z.4, s.1747-1752
 296. Pędrak P., Drajewicz M., Dychtoń K., Nowotnik A. Microstructure and thermal characteristics of SiC–Al2O3–Ni composite for high-temperature application 2016, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, t.125, z.3, s.1353-1356
 297. Dychtoń K., Drajewicz M., Pytel M., Rokicki P., Nowotnik A. Yttria-stabilized zirconia–alumina composite sintering temperature effect on thermal diffusivity 2016, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, t.126, z.1, s.1-7
 298. Rokicki P., Dychtoń K. Acetylene Flow Rate as a Crucial Parameter of Vacuum Carburizing Process of Modern Tool Steels 2016, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.61, z.4, s.2009-2012
 299. Galas D., Kalembkiewicz J., Sitarz-Palczak E., Wierzbińska M., Chmielarz A. The characteristics of physicochemistry and chemical composition of post-galvanized sewage sludge Konferencja: 9th GeoSymposium of Young Researchers "Silesia 2016", 2016.08.31-2016.09.02, Kroczyce
 300. Galas D., Kalembkiewicz J., Sitarz-Palczak E., Wierzbińska M. Badania morfologii oraz składu chemicznego popiołu ze spalania biomasy metodą SEM/EDS Konferencja: XIII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików, 2016.06.10-2016.06.10, Warszawa
 301. Kuźniar A., Maciołek U., Pusz J., Pytel M., Kalembkiewicz J., Hoczela P., Nawojska K., Kosińska M., Zapała L. Spektroskopowe badania kompleksów luteoliny z jonami manganu(II) Konferencja: XI Ogólnopolska Konferencja "Flawonoidy i ich zastosowanie", 2016.05.11-2016.05.13, Łańcut
 302. Kocurek P., Mucha J., Witkowski W. Experimental analysis of the clinching dies design effect on the residual stresses in the sheets material Konferencja: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials in Mechanical Engineering, 2016.06.22-2016.06.24, Bezmiechowa
 303. Mucha J., Witkowski W., Ziaja W. Fatigue tests of the clinching joints formed by dies different design Konferencja: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials in Mechanical Engineering, 2016.06.22-2016.06.24, Bezmiechowa
 304. Adamiak S., Bochnowski W., Dziedzic A., Filip R., Szeregij E. Structure and Properties of the Aluminide Coatings on the Inconel 625 Superalloy 2016, HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, t.35, z.1, s.103-112

Powrót na górę strony

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję