Strona: 2009-2012 / Katedra Nauki o Materiałach

2009-2012

 1. Filip R. Kształtowanie mikrostruktury i właściwości warstwy wierzchniej stopów tytanu w procesie przetapiania laserowego Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany przez pracownika jednostki 2009
 2. Zielińska M., Sieniawski J. i inni Criterion for selection the optimal physical and chemical properties of cobalt aluminate powder used in investment casting process 2009, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, t.9, z.3, s.221-226
 3. Onyszko A., Kubiak K. Method for production of single crystal superalloys turbine blades 2009, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.54, z.3, s.765-771
 4. Onyszko A., Kubiak K., Sieniawski J. Turbine blades of the single crystal nickel based CMSX-6 superalloy 2009, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.32, z.1, s.66-69
 5. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Nowotnik A. Effect of heat treatment on tensile and fracture toughness properties of 6082 alloy 2009, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.32, z.2, s.162-170
 6. Wierzbińska M., Sieniawski J. The influence of long-lasting annealing on microstrucutre of AlCu4Ni2Mg2 alloy 2009, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.34, z.2, s.122-129
 7. Mrówka-Nowotnik G. Intermetallic phase particles in cast AlSi5Cu1Mg and AlCu4Ni2Mg2 aluminium alloys 2009, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.38, z.2, s.69-77
 8. Zielińska M., Kubiak K., Sieniawski J. Surface modification, microstructure and mechanical properties of investment cast superalloy 2009, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.35, z.1, s.55-62
 9. Romanowska J. Experimental study on the thermodynamics of Cu-Sb-Sn liquid alloys 2009, CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, t.33, s.723-725
 10. Filip R. Kształtowanie warstwy wierzchniej elementów ze stopu tytanu Ti-6Al-4V w wyniku przetapiania laserowego 2009, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.5, z.171, s.290-293
 11. Kubiak K., Sieniawski J. Wytwarzanie lotniczych elementów konstrukcyjnych ze stopów tytanu 2009, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.5, z.171, s.318-321
 12. Motyka M., Ziaja W., Kubiak K., Sieniawski J. Influence of thermomechanical processing conditions on microstructure and hot plasticity of Ti-6Al-4V alloy 2009, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.5, z.171, s.322-325
 13. Ziaja W., Motyka M. i inni Modelling of microstructure and deformation behaviour of two-phase titanium alloy 2009, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.5, z.171, s.437-440
 14. Sieniawski J., Cyunczyk A. Właściwości ciał stałych 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 1-226 s.
 15. Romanowska J., Bencze L., Popowic A. Thermodynamic properties of liquid Cu-Sb-Sn alloys by equilibrium saturation and Knudsen effusion mass spectrometric methods 2009, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.39, z.2, s.69-74
 16. Ziaja W. Finite element modelling of the fracture behaviour of surface treated Ti-6Al-4V alloy 2009, ARCHIVES OF COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE AND SURFACE ENGINEERING, t.1, z.1, s.53-60
 17. Laskowski P., Habrat W., Sieniawski J. Zużycie ostrza skrawającego podczas obróbki wykończeniowej stopu tytanu Ti-6Al-4V w Obróbka skrawaniem. Zaawansowana technika 2009, WYDAWNICTWA UCZELNIANE UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY, 351-358 s.
 18. Witek L., Wierzbińska M., Poznańska A. Fracture analysis of compressor blade of a helicopter engine 2009, ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, t.16, s.1616-1622
 19. Wnuk G., Zielińska M. Microstructural and thermal analysis of Cu-Ni-Sn-Zn alloys by means of SEM and DSC techniques 2009, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.40, z.1, s.23-29
 20. Sieniawski J., Motyka M., Kubiak K. The Effect of Mictostructure on Hot Plasticity of a+b Titsanium Alloys Konferencja: 25th Annual ITA Conference and Exhibition, Kona Hawaii (USA), 13-16.09.2009
 21. Sieniawski J., Krupa R., Laskowski P. Monitorowanie zużycia ostrzy narzędzi skrawających przez pomiar siły skrawania jako metoda eliminacji "białej warstwy" w obróbce stopu Ti-6Al-4V Konferencja: Konferencja Naukowo-Techniczna "Obrabiarki sterowane numerycznie i programowanie operacji w technikach wytwarzania", Radom-Jedlina, 25-27.11.2009
 22. Nowotnik A., Filip R., Sieniawski J. Laser surface alloying of titanium alloy with boron nitrides Konferencja: 25th Annual ITA Conference and Exhibition, Kona Hawaii (USA), 13-16.09.2009
 23. Pieczaba D., Sieniawski J., Guzik E. Wpływ ocieplenia form ceramicznych na jakość odlewów łopatek turbin ze stopu inconel 713 C Konferencja: XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Krynica, 29.09 - 2.10. 2009
 24. Pieczaba D., Jach A. Ocena mikrostruktury dendrytycznej odlewów łopatek turbin z nadstopu inconel 713 C Konferencja: XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Krynica, 29.09 - 2.10. 2009
 25. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J. Właściwości użytkowe warstwy aluminidkowej wytworzonej w procesie CVD na nadstopie niklu inconel 713 LC Konferencja: XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Krynica, 29.09 - 2.10. 2009
 26. Mrówka-Nowotnik G. Analysis of intermetallic phase particles in cast AlCu4Ni2Mg2 aluminium alloy in T6 condition Konferencja: Maszinostrojenie i Technosfera XXI Wieka, 14.09.2009
 27. Sieniawski J. Stopy aluminium stosowane w technice lotniczej 2009, MECHANIK, t.82, z.7, s.649-654
 28. Sieniawski J. Badanie wpływu stereologicznych parametrów składników fazowych mikrostruktury na podatność na skrawanie dwufazowych stopów tytanu Projekty badawcze 2009
 29. Nowotnik A. Charakterystyka procesu wydzielania faz umacniających podczas odkształcania na gorąco i ich wpływ na stabilność mikrostruktury i właściwości nadstopów niklu Projekty badawcze 2009
 30. Kubiak K., Stawiarski A., Żurek Z. i inni Odporność stopów tytanu z powłoką metaliczną na wysokotemperaturowe utlenianie 2009, OCHRONA PRZED KOROZJĄ, z.11, s.545-547
 31. Romanowska J. Experimental study on thermodynamics of Cu-Sn-Sb system in Cu-rich and Sn-rich corners Konferencja: CALPHAD XXXVIII, Prague, Czech Republic, May 17-22, 2009
 32. Bazan A., Onyszko A., Motyka M., Lipiński Z. Microstructural evaluation of CMSX-4 superalloy single crystal castings of various geometry 2010, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.175, z.3, s.618-621
 33. Kubiak K., Pietruszka I., Śliwa R., Zawadzki M. Problemy materiałowe związane z wytwarzaniem i eksploatacją elementów konstrukcji lotniczych Konferencja: VII Seminarium Naukowe Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali, PLASTMET 2010, 30.11 - 3.12.2010 Łańcut
 34. Mrówka-Nowotnik G. Examination of intermetallic phases in AlCu4Ni2Mg2 aluminium alloy in T6 condition 2010, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.55, z.2, s.489-497
 35. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Nowotnik A. The chemical phenol extraction of intermetallic particles from casting AlSi5Cu1Mg alloy 2010, JOURNAL OF MICROSCOPY-OXFORD, t.237, z.3, s.407-410
 36. Wierzbińska M., Sieniawski J. Microstructural changes to AlCu6Ni1 alloy after prolonged annealing at elevated temperature 2010, JOURNAL OF MICROSCOPY-OXFORD, t.237, z.3, s.516-520
 37. Zielińska M., Sieniawski J., Zaguła-Yavorska M. Mikrostruktura warstwy wierzchniej nadstopu kobaltu Mar-M 509 po procesie aluminiowania metodą CVD 2010, ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI, t.30, z.1, s.95-104
 38. Zaguła-Yavorska M., Zielińska M., Kubiak K., Sieniawski J. Mikrostruktura i odporność na utlenianie izotermiczne powłoki aluminidkowej wytworzonej w  niskoaktywnym procesie CVD na podłożu z nadstopu Inconel 713LC 2010, ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI, t.30, z.1, s.83-94
 39. Romanowski P., Wnuk G., Wypartowicz J. Kinetics of arsenic removal from liquid copper by means of titanium 2010, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.55, z.3, s.725-731
 40. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J. Effect of chemical composition variation on mechanical properties of 6xxx aluminium alloys 2010, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.3, z.175, s.542-545
 41. Wierzbińska M., Sieniawski J., Mrówka-Nowotnik G. The degradation of mechanical properties of Al-Si5-Cu2-Mg and Al-Cu4-Ni2-Mg alloys after soaking at high temperature 2010, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.3, z.175, s.573-576
 42. Nowotnik A., Sieniawski J., Mrówka-Nowotnik G., Onyszko A. Influence of strain rate and deformation temperature on the microstructure of Inconel X750 superalloy 2010, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.3, z.175, s.594-597
 43. Poręba M., Sieniawski J. Selection of heat treatment and aluminizing sequence for Rene 77 superalloy 2010, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.3, z.175, s.598-601
 44. Ziaja W., Poręba M., Sieniawski J. Oxidation and creep behaviour of the CVD aluminized Rene 77 nickel-based superalloy 2010, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.3, z.175, s.602-605
 45. Kubiak K., Onyszko A., Sieniawski J., Bogdanowicz W., Nowotnik A. Influence of manufacture conditions on the properties of CMSX-4 single crystal casting 2010, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.3, z.175, s.622-624
 46. Onyszko A., Nowotnik A., Kubiak K., Sieniawski J., Bogdanowicz W. Crystallographic orientation of aircraft engines turbine blades made of CMSX-4 single crystal nickel superalloy 2010, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.3, z.175, s.629-632
 47. Major B., Kubiak K., Bonarski J., Szczerba M., Major Ł., Góral A., Rakowska A. Directionally solidified CMSX-4 nickel based superalloys; microstructure, orientation, residual stress, microanalysis 2010, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.3, z.175, s.614-617
 48. Onyszko A., Sieniawski J., Kubiak K., Lipiński Z. Orientacja krystaliczna monokryształu z nadstopu CMSX4 2010, ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI, t.30, z.3, s.43-50
 49. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J., Filip R., Krupa K. Charakterystyka warstw aluminidkowych wytworzonych metodami CVD na nadstopach niklu Inconel 625 oraz Inconel 713LC 2010, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.4, z.176, s.1287-1290
 50. Zielińska M., Sieniawski J., Filip R., Zaguła-Yavorska M. Mikrostruktura i właściwości mechaniczne warstwy wierzchniej nadstopu niklu po procesie aluminiowania 2010, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.4, z.176, s.1291-1294
 51. Poręba M., Ziaja W., Sieniawski J. Wpływ głębokości warstwy aluminidkowej na żarowytrzymałość i żaroodporność nadstopu Rene77 2010, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.4, z.176, s.1173-1176
 52. Motyka M., Sieniawski J. The influence of initial plastic deformation on microstructure and hot plasticity of alfa+beta titanium alloys 2010, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.41, z.2, s.95-103
 53. Jagielska-Wiaderek K., Bała H., Rudnicki J., Onyszko A. Korozja lokalna azotowanej stali 42CrMo4 w zakwaszonym roztworze zawierającym jony chlorkowe 2010, OCHRONA PRZED KOROZJĄ, t.4-5, s.207-209
 54. Frączek T., Olejnik M., Jeziorski L., Onyszko A. Analiza profilowa stali 304 po azotowaniu jarzeniowym 2010, ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI, t.30, z.1, s.67-74
 55. Onyszko A., Bogdanowicz W., Kubiak K., Sieniawski J. X-ray topography study of the nickel superalloy CMSX-4 single crystals 2010, SOLID STATE PHENOMENA, t.163, s.260-263
 56. Onyszko A., Bogdanowicz W., Kubiak K., Sieniawski J. X-ray topography and crystal orientation study of nickel- based CMSX-4 superalloy single crystal 2010, CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY, t.45, z.12, s.1326-1332
 57. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J. Żaroodporność warstwy aluminidkowej wytworzonej metodą CVD na podłożu nadstopu niklu CMSX4 [w:] Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej, (pod red.) J.Pacyna 2010, Kraków: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, s.160-165
 58. Pytel M., Błaż L., Sieniawski J. Wpływ mikrostruktury miedzi na właściwości mechaniczne miedzianych pierścieni prowadzących obciskanych na korpusach stalowych i aluminiowych [w:] Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej, (pod red.) J.Pacyna 2010, Kraków: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, s.415-420
 59. Zielińska M., Zaguła-Yavorska M., Poręba M., Sieniawski J. Thermal properties of cast nickel superalloys 2010, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.44, z.1, s.35-38
 60. Romanowska J. Thermodynamics of Cu-Sn-X (X=Bi, Nb, Sb, Zn) liquid alloys 2010, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.3, z.175, s.724-727
 61. Adamus J., Lacki P., Motyka M., Nitkiewicz Z. Analysis of titanium sheet bending proces 2010, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.3, z.175, s.717-719
 62. Lacki P., Adamus J., Motyka M. FEM simulation of superplastic forming of a spherical cap made of Ti-6Al-4V 2010, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.3, z.175, s.720-723
 63. Romanowska J. Termodynamiczna, mikrostrukturalna i termiczna analiza stopów Cu-Ni-Sn-Zn [w:] Polska Metalurgia w latach 2006-2010, (pod red.) Świątkowski K., Dańko M., Pietrzyk M., Blacha L., Dutkiewicz J., Kazior J. 2010, Kraków: KOMITET METALURGII PAN, s.863-870
 64. Mrówka-Nowotnik G. Influence of chemical composition variation and heat treatment on microstructure and mechanical properties of 6xxx alloys 2010, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.46, z.2, s.98-107
 65. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J. Effect of diffusion on platinium coatings deposited on the surface of nickel based superalloy by the electroplating proces 2010, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.44, z.2, s.56-60
 66. Wasylak J., Drajewicz M., Czarnecki J. Sposób obróbki wyrobów z opakowaniowego szkła sodowo-wapniowo-krzemowego z powierzchnią uszlachetnianą związkami glinu Patenty i wzory użytkowe Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP 2010
 67. Romanowska J. Experimental study on thermodynamics and microstructure of Cu-Ni-Sn-Zn-Ti system Konferencja: Thermodynamics of alloys TOFA2010, September 12-16th, 2010, Porto, Portugal
 68. Krupa K., Kubiak K., Sieniawski J., Laskowski P. Obróbka skrawaniem i zastosowanie w technice lotniczej stopów tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl(gama)
 69. Politechnika Łódzka, Rozdziały w monografiach 2010
 70. Krupa K., Sieniawski J., Laskowski P. Zużycie ostrza skrawającego podczas toczenia wykończeniowego stopu tytanu Ti6246 Politechnika Łódzka, Rozdziały w monografiach 2010
 71. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Wierzbińska M. Kształtowanie składu fazowego, mikrostruktury i właściwości mechanicznych bezkrzemowych stopów odlewniczych Al-Cu-Ni przeznaczonych na silnie obciążone elementy silników lotniczych [w:] Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych, (pod red.) Z. Śmieszek (kierownik projektu) 2010, Gliwice: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH (GLIWICE), s.389-398
 72. Nowotnik A., Sieniawski J. Effects of thermomechanical working on microstructure and mechanical properties of hot pressed superalloy Inconel 718 2010, JOHN WILEY & SONS INC, 383-398 s.
 73. Mrówka-Nowotnik G. Model ewolucji mikrostruktury jako narzędzie doboru warunków niskotemperaturowej obróbki cieplnej i cieplno-plastycznej stopów AlMgSi Projekty badawcze 2010
 74. Wierzbińska M., Sieniawski J. Wpływ długotrwałego wygrzewania na właściwości mechaniczne stopów aluminium AlSi 5Cu2Mg1 i AlCu4Ni2Mg2 2010, ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI, t.30, z.3, s.99-109
 75. Sieniawski J., Mrówka-Nowotnik G. Study of fatigue behaviour of 6082 aluminium alloy 2010, MASZINOSTROJENIE I TIECHNOSFERA XXI WIEKA, t.3, s.301-305
 76. Sieniawski J., Nowotnik A. Study of deformation behavior of hot compressed superalloy Inconel X750 2010, MASZINOSTROJENIE I TIECHNOSFERA XXI WIEKA, t.3, s.305-308
 77. Krupa K., Sieniawski J., Laskowski P. Zużycie narzędzi skrawających podczas toczenia stopu Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo 2010, MECHANIK, t.10, s.654-661
 78. Gandova V., Romanowska J., Vassiliev G. Comparison between Sn-Ni-Zn liquid phase thermodynamic assessments performed by the calphad method and geometrical models 2010, RMZ - MATERIALS AND GEOENVIRONMENT, t.57, z.4, s.441-452
 79. Sieniawski J., Dudek S. Mikrostruktura i ocena właściwości barier cieplnych wykonanych metodą natryskiwania plazmowego na elementach komory spalania Projekty badawcze 2010
 80. Kubiak K. i inni Odporność na korozję wysokotemperaturową i pełzanie nadstopów niklu z warstwami aluminidkowymi z fazy gazowej Projekty badawcze 2010
 81. Sieniawski J., Poręba M. Wysoko- i niskoaktywne procesy wytwarzania warstw żaroodpornych na stopie niklu Rene 77 metodą CVD Projekty badawcze 2010
 82. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Wierzbińska M. Kształtowanie składu fazowego, mikrostruktury i właściwości mechanicznych bezkrzemowych stopów odlewniczych Al-Cu-Ni przeznaczonych na silnie obciążone elementy silników lotniczych Projekty badawcze 2010
 83. Kubiak K., Sieniawski J., Motyka M., Ziaja W., Nowotnik A., Mrówka-Nowotnik G., Wierzbińska M., Onyszko A., Lipiński Z., Poręba M., Szeliga D., Pytel M., Krupa K. Opracowanie technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych części gorącej silników lotniczych  metodą kierunkowej krystalizacji Projekty badawcze 2010
 84. Motyka M., Kubiak K., Mizera J. Hot plasticity of alfa+beta titanium alloys developed in thermomechanical proces 2010, SOCIETE FRANCAISE DE METALLURGIE ET DE MATERIAUX (SF2M)
 85. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Szawłowski J. The effect of plastic deformation on mechanical properties of 6082 aluminium alloy 2010, SOCIETE FRANCAISE DE METALLURGIE ET DE MATERIAUX
 86. Wasylak J., Drajewicz M. Mechanizm tworzenia się inkluzji siarczku niklu w szkle sodowo-wapniowo krzemianowym Projekty badawcze 2010
 87. Motyka M. Opracowanie opinii o innowacyjności technologii tłoczenia stopów tytanu Projekty badawcze 2010
 88. Filip R. Opracowanie opinii o innowacyjności technologii spawania i napawania laserowego remontowanych silników Projekty badawcze 2010
 89. Bukowska A., Bukowski W., Kubiak K. Low-Cross Linked Terpolymers of Glycidyl Methacrylate as Matrices for Synthesis of Polyfunctionalized Supports for Palladium Particles Encapsulation Konferencja: Macro 2010 - 43rd IUPAC World Polymer Congress. Polymer Science in the Service of Society. 11-16.07.2010. Glasgow (UK)
 90. Bukowska A., Bukowski W., Kubiak K. Dendrytic Poly(amidoamine) Immobilized on Hydrophobic Glycidyl Methacrylate Terpolymers Konferencja: Macro 2010 - 43rd IUPAC World Polymer Congress. Polymer Science in the Service of Society. 11-16.07.2010. Glasgow (UK)
 91. Pieczaba D., Guzik E., Sieniawski J. Influence of the ceramic moulds insulation on the quality of gas turbine blades made from the Inconel 713C - nickel based superalloy 2010, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.55, z.1, s.37-43
 92. Nowotnik A. The effect of TMCP parameters on the microstructure and mechanical properties of TiNb microalloyed steel 2010, JOURNAL OF MICROSCOPY-OXFORD, t.237, z.3, s.258-262
 93. Poręba M. Wysoko- i niskoaktywne procesy wytwarzania aluminidkowych warstw żaroodpornych na stopie Rene 77 metodami CVD Stopień naukowy doktora uzyskany przez pracownika jednostki 2011
 94. Pytel M., Sieniawski J., Filip R., Zielińska M. Wpływ parametrów procesu CVD na mikrostrukturę i kinetykę wzrostu dyfuzyjnych warstw aluminidkowych wytworzonych na podłożu niklowym 2011, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.4, z.182, s.683-686
 95. Zielińska M., Sieniawski J., Filip R., Pytel M. Stabilność cieplna warstwy aluminidkowej wytworzonej na podłożu z nadstopu niklu w środowisku gazów utleniających 2011, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.4, z.182, s.811-814
 96. Romanowska J. Numerical approach to predicting thermodynamic properties of ternary alloys 2011, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.6, z.184, s.929-932
 97. Romanowska J., Bencze L. Determination of the thermodynamic properties of liquid Ag-Sb-Sn system by equilibrium saturation method 2011, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.1, z.48, s.41-50
 98. Milcheva N., Romanowska J., Vassilev G. Sn-Ni-Bi liquid phase thermodynamic properties 2011, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY, t.1, z.9, s.149-156
 99. Romanowska J. Experimental study on thermodynamics of the Bi-Cu-Sn system 2011, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.56, z.1, s.87-91
 100. Drajewicz M., Wasylak J. Nowa konwencja zwiększenia wytrzymałości mechanicznej powierzchni szkła 2011, SZKŁO I CERAMIKA, t.62, z.1, s.16-19
 101. Cholewa-Kowalska K., Drajewicz M., Wasylak J., Jarząb M., Jop M. Surowce odpadowe w procesie topienia szkła 2011, SZKŁO I CERAMIKA, t.62, z.1, s.32-35
 102. Mrówka-Nowotnik G. Intermetallic phases examination in cast AlSi5Cu1Mg and AlCu4Ni2Mg2 aluminium alloys in as-cast and T6 condition [w:] Recent trends in processing and degradation of aluminium alloys, (pod red.) Zaki Ahmad 2011, INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA, s.19-40
 103. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J. Investigation of solidification process and microstrukture of C355.0 cast aluminium alloy Konferencja: Maszinostrojenie i Technosfera XXI Wieka, 17.09.2011
 104. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J. Microstructure and mechanical properties of C355.0 cast aluminium alloy 2011, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.47, z.2, s.85-94
 105. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J., Zielińska M. Functional properties aluminide layer deposited by CVD method on Inconel 713 LC Ni-base superalloy 2011, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.56, z.1, s.187-192
 106. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J. Thermal stability of microstructure of aluminide layer deposited by CVD method on CMSX 4 nickel base superalloy 2011, MATERIALS SCIENCE FORUM, t.674, s.89-96
 107. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J., Gancarczyk T. Wpływ grubości powoki platyny na trwałość warstwy aluminidkowej wytworzonej w procesie chemicznego osadzania z fazy gazowej na podłożu nadstopów niklu Inconel 713 LC oraz CMSX 4 2011, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.4, z.182, s.801-806
 108. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J. Oxidation behaviour of platinum modified aluminide coatings deposited by CVD method on nickel-based superalloys under air atmosphere 2011, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.42, z.2, s.204-210
 109. Zielińska M., Sieniawski J., Zaguła-Yavorska M., Motyka M. Influence of chemical composition of nickel based superalloy on the formation of aluminide coatings 2011, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.56, z.1, s.193-197
 110. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J. Platinum heat treated coating after aluminizing process by CVD method on nickel base superalloy Konferencja: Maszinostrojenie i Technosfera XXI Wieka, 17.09.2011
 111. Dybiec H., Motyka M. Influence of grain refining on abrasive wear of submicrocrystalline Al-Si alloys 2011, MATERIALS SCIENCE FORUM, t.674, z.3, s.97-104
 112. Łyżniak J., Adamus J., Lacki P., Motyka M. Optymalizacja procesu tłoczenia elementu owiewki z tytanu Grade 2 2011, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, t.56, z.11, s.588-593
 113. Poręba M., Ziaja W., Sieniawski J. Thermo-chemical process of aluminizing of the nickel-base superalloy 2011, MATERIALS SCIENCE FORUM, t.674, z.3, s.81-88
 114. Góral M., Drajewicz M., Pytel M., Kotowski S. Characterization of powders used for LPPS Thin Film plasma spraying of thermal barrier coatings 2011, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.47, z.2, s.157-165
 115. Góral M., Swadźba L., Moskal G., Jarczyk G., Aguilar J. Diffusion aluminide coatings for TiAl intermetallic turbine blades 2011, INTERMETALLICS, t.19, s.744-747
 116. Sieniawski J., Kubiak K., Filip R., Góral M., Nowotnik A. Nowoczesne technologie wytwarzania powłokowych barier cieplnych w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego 2011, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.4, z.182, s.734-737
 117. Góral M., Filip R. Mikrostruktura warstw aluminidkowych modyfikowanych proszkiem NiCrAlY uzyskiwanych metodą zawiesinową na stopie Re 80 2011, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.4, z.182, s.425-428
 118. Nowotnik A., Góral M., Filip R., Sieniawski J. Technologia i mikrostruktura powłokowej bariery cieplnej uzyskanej metodami natryskiwania plazmowego 2011, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.4, z.182, s.645-647
 119. Sieniawski J., Adamus J., Kubiak K., Lacki P., Gancarczyk T., Motyka M., Poręba M., Ziaja W., Krupa K., Pytel M., Laskowski P., Dudek J., Kurkowski D. Opracowanie podstaw technologii kształtowania plastycznego blach ze stopów tytanu Projekty badawcze 2011
 120. Góral M., Moskal G., Swadźba L., Hetmańczyk M. The influence of silicon amount on structure of Si modified aluminide coating deposited on Ti6Al7Nb alloy by slurry method 2011, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.465, s.251-254
 121. Swadźba L., Nawrat G., Mendala B., Góral M. The influence of deposition process on structure of platinum-modified aluminide coatings on Ni-base superalloy 2011, KEY ENGINEERING MATERIALS, t.465, s.247-250
 122. Zaguła-Yavorska M., Kubiak K. Mechanical properties and oxidation resistance of platinum and palladium modified aluminide coating Konferencja: Mieżdunarodnaja Naućno-Tiechniczeskaja Konferencija "Awtomatizacija: Probliemy, Idei, Rieszienija", 05.09.2011
 123. Krupa K., Laskowski P., Sieniawski J. Wpływ zużycia ostrzy narzędzi i parametrów toczenia wykończeniowego na mikronierówności powierzchni elementu ze stopu Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo 2011, Politechnika Opolska, t.5, 417-424 s.
 124. Krupa K., Laskowski P., Sieniawski J. Wpływ warunków frezowania stopu tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl(gamma) na właściwości warstwy wierzchniej 2011, Politechnika Opolska, t.5, 168-175 s.
 125. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J. Effect of palladium diffusion in coatings deposited on the nickel based superalloy 2011, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.52, z.2, s.69-73
 126. Wierzbińska M., Sieniawski J. Microstructural changes of Al-Cu alloys after prolonged annealing at elevated temperature 2011, INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA, 155-174 s.
 127. Ziaja W., Sieniawski J., Ossowski M., Kubiak K. Deformation behaviour of surface treated two-phase titanium alloy in bending Konferencja: 12th World Conference on Titanium - Ti-201, 19-24 June, 2011, Beijing (China)
 128. Garbacz H., Motyka M., Ziaja W., Lewandowska M., Sieniawski J., Topolski K. High cycle fatigue strength of hydrostatically extruded nanocrystalline CP titanium Konferencja: 12th World Conference on Titanium - Ti-201, 19-24 June, 2011, Beijing (China)
 129. Ziaja W. Analiza wpływu mikrostruktury stopu tytanu na siłę napędową rozwoju pęknięcia w próbie zginania Konferencja: XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tytan i jego stopy - 2011", 9-12.10.2011, Myczkowce, Jezioro Myczkowieckie
 130. Lacki P., Adamus J., Motyka M., Sieniawski J. Theoretical and experimental analysis of a ring compression test for T-6Al-4V titanium alloy Konferencja: 12th World Conference on Titanium - Ti-201, 19-24 June, 2011, Beijing (China)
 131. Adamus J., Lacki P., Motyka M., Kubiak K. Investigation of sheet-titanium drawability Konferencja: 12th World Conference on Titanium - Ti-201, 19-24 June, 2011, Beijing (China)
 132. Wnuk G., Romanowska J., Mrówka-Nowotnik G., Rusek S., Wierzbińska M. Wyznaczenie właściwości termodynamicznych stopów Cu-Ni-X-Y(X, Y=Sn, Bi, Zn, Ti) Projekty badawcze 2011
 133. Sieniawski J., Onyszko A., Wierzbińska M., Borecka-Śpiewla A., Biedroń J., Poznańska A., Bogdanowicz W. Badanie wpływu warunków procesu krystalizacji na mikrostrukturę i jakość monokrystalicznych wieloskładnikowych nadstopów niklu Projekty badawcze 2011
 134. Sieniawski J. i inni Technologia modyfikacji warstwy wierzchniej zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych Projekty badawcze 2011
 135. Sieniawski J. i inni Opracowanie i wdrożenie komputerowego systemu wspomagania procesów spawania w konstrukcjach lotniczych Projekty badawcze 2011
 136. Sieniawski J. i inni Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu projektowania i technologii wytwarzania instalacji rurowych turbinowych silników lotniczych Projekty badawcze 2011
 137. Sieniawski J., Kubiak K., Ziaja W., Motyka M., Krupa K., Pytel M., Poręba M., Kurkowski D., Dudek J., Gancarczyk T., Laskowski P., Adamus J., Lacki P. Opracowanie i wdrożenie technologii obróbki skrawaniem korpusów z dwufazowych stopów tytanu stosowanych w konstrukcjach lotniczych Projekty badawcze 2011
 138. Filip R. Kształtowanie mikrostruktury warstwy wierzchniej stopów tytanu w procesie przetapiania laserowego Konferencja: XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tytan i jego stopy - 2011", 9-12.10.2011, Myczkowce, Jezioro Myczkowieckie
 139. Motyka M. Kształtowanie mikrostruktury i właściwości dwufazowych stopów tytanu w procesach cieplnoplastycznych Konferencja: XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tytan i jego stopy - 2011", 9-12.10.2011, Myczkowce, Jezioro Myczkowieckie
 140. Góral M. Wybrane aspekty natryskiwania plazmowego w warunkach obniżonego ciśnienia - LPPS powłokowych barier cieplnych na stopach na osnowie fazy międzymetalicznej gamma (TiAl) Konferencja: XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tytan i jego stopy - 2011", 9-12.10.2011, Myczkowce, Jezioro Myczkowieckie
 141. Drajewicz M., Wasylak J. A Method of Processing Products Made of Sodium-Calcium-Silicon Packaging Glass Having Surface Modified with Aluminium Compounds Patenty i wzory użytkowe Zgłoszenie wynalazku za granicą 2011
 142. Skibiński W., Danielewski M., Sieniawski J., Wierzba B. Dziś i jutro modelowania i symulacji obróbki cieplno-chemicznej w inżynierii powierzchni 2011, OCHRONA PRZED KOROZJĄ, t.54, z.3, s.71–75
 143. Danielewski M., Filip R., Grzesik Z., Kucza W., Manikowski P., Wierzba B. Coupling of linear irreversible thermodynamics with the reactive and interdiffussion for multi-component alloys Konferencja: EUROMAT 2011 European Congress on Advanced Materials and Processes, Montpellier (France), 12-15 September 2011
 144. Masset P., Bogusz A., Sieniawski J., Wierzba B., Danielewski M. Optimisation of aluminising process in Ni-based superalloys Konferencja: 8th International Conference on Diffusion in Materials DIMAT 2011, Dijon (France) / 3–8 July 2011
 145. Onyszko A. Wpływ warunków krystalizacji na doskonałość strukturalną łopatek turbin silników lotniczych z monokrystalicznych nadstopów niklu Stopień naukowy doktora uzyskany przez pracownika jednostki 2011
 146. Zaguła-Yavorska M. Ocena trwałości warstwy aluminidkowej modyfikowanej platyną i palladem w warunkach cyklicznych obciążeń cieplnych Stopień naukowy doktora uzyskany przez pracownika jednostki 2011
 147. Mrówka-Nowotnik G. Rola składników fazowych w kształtowaniu mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopów aluminium grupy 6xxx Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany przez pracownika jednostki 2012
 148. Pytel M., Góral M., Nowotnik A., Sieniawski J., Drajewicz M., Ziaja W. Heat treatment and CVD aluminizing of Ni-base René 80 superalloy 2012, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.51, z.1, s.30-38
 149. Pytel M., Góral M., Motyka M., Miziniak T. Thermal stability of protective coatings produced on nickel based superalloy 2012, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.51, z.2, s.67-77
 150. Pytel M., Góral M., Maliniak M. The influence of production method on oxidation resistance of the aluminide coatings obtained on IN 100 alloy 2012, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.53, z.2, s.102-108
 151. Góral M., Sieniawski J., Kotowski S., Pytel M., Masłyk M. Influence of turbine blade geometry on thickness of TBCs deposited by VPA and PS-PVD methods 2012, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.54, z.1, s.22-28
 152. Nowotnik A., Sieniawski J., Góral M., Pytel M., Dychtoń K. Microstructure and kinetic growth of aluminide coatings depositedby the CVD method on Re 80 superalloy 2012, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.55, z.1, s.22-28
 153. Pytel M., Góral M., Maliniak M. Mikrostruktura oraz odporność na utlenianie dyfuzyjnych warstw aluminidkowych wytworzonych na stopie IN 100 [w:] Prace XL Szkoły Inżynierii Materiałowej, (pod red.) Jerzy Pacyna 2012, Kraków: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, s.179-184
 154. Pytel M., Góral M. Mikrostruktura dyfuzyjnych warstw aluminidkowych modyfikowanych cyrkonem wytworzonych metodą CVD na łopatkach turbiny [w:] Prace XL Szkoły Inżynierii Materiałowej, (pod red.) Jerzy Pacyna 2012, Kraków: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, s.185-190
 155. Dychtoń K., Góral M., Pytel M. Mikrostruktura warstw żaroodpornych osadzonych na podłożu stopu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl [w:] Prace XL Szkoły Inżynierii Materiałowej, (pod red.) Jerzy Pacyna 2012, Kraków: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, s.191-195
 156. Góral M., Pytel M., Kotowski S., Drajewicz M. Mikrostruktura powłokowych barier cieplnych wytwarzanych metodami APS i LPPS [w:] Prace XL Szkoły Inżynierii Materiałowej, (pod red.) Jerzy Pacyna 2012, Kraków: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, s.196-200
 157. Góral M., Drajewicz M., Pytel M., Kotowski S. Charakterystyka ceramicznych materiałów stosowanych do natryskiwania plazmowego 2012, SZKŁO I CERAMIKA, t.63, z.1, s.22-27
 158. Góral M., Kotowski S., Drajewicz M., Pytel M. Nowe możliwości osadzania warstw ceramicznych poprzez zastosowanie metody PS-PVD 2012, SZKŁO I CERAMIKA, t.63, z.3, s.29-34
 159. Góral M., Sieniawski J., Kotowski S. Metoda fizycznego osadzania z fazy gazowej z odparowaniem za pomocą palnika plazmowego PS-PVD 2012, MECHANIK, z.8-9, s.775-778
 160. Kotowski S., Góral M. Modelowanie procesu natryskiwania plazmowego metodą APS z zastosowaniem programu Jets&Poudres [w:] Prace XL Szkoły Inżynierii Materiałowej, (pod red.) Jerzy Pacyna 2012, Kraków: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, s.354-358
 161. Sosnowy P., Góral M., Dudek S., Drajewicz M., Gancarczyk T. Mikrostruktura powłokowych barier cieplnych natryskiwanych metodą APS z zastosowaniem nowych proszków ceramicznych 2012, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, t.84, z.8, s.23-27
 162. Ziaja W., Sieniawski J., Motyka M. Analiza wpływu mikrostruktury stopu tytanu na siłę napędową rozwoju pęknięcia 2012, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.187, z.3, s.151-154
 163. Motyka M. Kształtowanie mikrostruktury i właściwości dwufazowych stopów tytanu alfa+beta w procesie cieplno-plastycznym 2012, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.33, z.3, s.155-159
 164. Motyka M., Sieniawski J., Kubiak K., Adamus J., Lacki P., Ziaja W. Ocena mikrostruktury i plastyczności stopu tytanu pseudo-beta Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn 2012, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.33, z.4, s.284-287
 165. Motyka M., Kubiak K., Sieniawski J., Ziaja W. Hot Plasticity of Alpha Beta Alloys [w:] Titanium Alloys - Towards Achieving Enhanced Properties for Diversified Applications, (pod red.) NURUL AMIN 2012, INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA, s.87-116
 166. Góral M., Sieniawski J., Kubiak K. Wybrane zagadnienia natryskiwania plazmowego w warunkach obniżonego ciśnienia LPPS 2012, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.186, z.2, s.75-77
 167. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J., Gancarczyk T. Some properties of platinum and palladium modified aluminide coatings deposited by CVD method on nickel-base superalloys 2012, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.57, z.2, s.503-509
 168. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J., Filip R., Gancarczyk T. Microstructure investigation of aluminide coatings after platinum modification deposited by CVD method on Inconel 713 LC Ni-base superalloy 2012, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, t.409, s.883-888
 169. Sitek R., Sienkiewicz J., Poręba M., Matysiak H., Kurzydłowski K. Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i właściwości żaroodpornych warstw aluminidkowych wytworzonych metodą CVD na stopie niklu Inconel 100 2012, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.186, z.2, s.62-66
 170. Poręba M., Ziaja W., Sieniawski J., Raga K. Trwałość warstwy wierzchniej po procesie aluminiowania nadstopu niklu Rene77 stosowanego na elementy turbin o dużej żaroodporności 2012, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.186, z.6
 171. Lacki P., Adamus J., Motyka M., Sieniawski J. Theoretical and experimental analysis of a ring compression test for Ti-6Al-4V titanium alloy [w:] Proceedings 12th World Conference on Titanium, (pod red.) Lian Zhou, Hui Chang, Yafeng Lu, Dongsheng Xu 2012, Beijing: SCIENCE PRESS, t.1, s.333-336
 172. Adamus J., Lacki P., Motyka M., Kubiak K. Investigation of sheet-titanium drawability [w:] Proceeding 12th World Conference on Titanium, (pod red.) Lian Zhou, Hui Chang, Yafeng Lu, Dongsheng Xu 2012, Beijing: SCIENCE PRESS, t.1, s.337-341
 173. Garbacz H., Motyka M., Ziaja W., Lewandowska M., Sieniawski J., Topolski K. High cycle fatigue strength of hydrostatically extruded nanocrystalline CP titanium [w:] Proc. 12th World Conf. on Titanium, (pod red.) ZHOU L. 2012, Beijing: SCIENCE PRESS, t.2, s.1137-1140
 174. Onyszko A., Bogdanowicz W., Sieniawski J. Structural perfection of a single crystal nickel-based CMSX-4 superalloy 2012, SOLID STATE PHENOMENA, t.186, s.151-155
 175. Bogdanowicz W., Albrecht R., Sieniawski J., Kubiak K., Onyszko A. Correlation between SEM and X-Ray diffraction imaging of structure in single-crystal Ni-based superalloy 2012, SOLID STATE PHENOMENA, t.186, s.135-138
 176. Nowotnik A., Pędrak P., Sieniawski J., Góral M. Mechanical properties of hot deformed Inconel 718 and X750 2012, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.50, z.2, s.74-80
 177. Szeliga D., Kubiak K., Cygan R., Ziaja W. Application of Silicon Carbide Chills in Controlling the Solidification Process of Casts Made of IN-713C Nickel Superalloy 2012, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, t.12, z.2, s.105-111
 178. Kubiak K. Tytan i jego stopy [w:] INŻYNIERIA METALI I ICH STOPÓW, (pod red.) Stanisław Skrzypek, Karol Przybyłowicz 2012, Kraków: WYDAWNICTWA AGH, s.289 - 316
 179. Szeliga D., Kubiak K., Jarczyk G., Burbelko A. Symulacja numeryczna procesu krystalizacji kierunkowej odlewów wytwarzanych z nadstopu niklu CMSX-4 metodą Bridgmana [w:] Materiały XII Konferencji Naukowo-technicznej Słok k. Bełchatowa, 18-21 października 2012, (pod red.) M. Klasztorny, J. Małachowski, W. Barnat 2012, Warszawa: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, s.257-258
 180. Wierzba B., Danielewski M., Stec-Rusiecka J., Sieniawski J. The Growth Kinetics of Nickel Aluminide Coatings by the Bi-velocity Method 2012, CHEMICAL VAPOR DEPOSITION, t.18, z.10-12, s.267–273
 181. Góral M., Dudek S., Filip R., Sieniawski J. Microstructure of Thermal Barrier Coatings (TBC's) Obtained by Using Plasma Spraying and VPA Methods 2012, MATERIALS SCIENCE FORUM, t.706-709, s.2412-2417
 182. Wierzbińska M., Sieniawski J. The Degradation of Microstructure of AlCu4Ni2Mg Aluminium Alloy after Prolonged Annealing at Elevated Temperature 2012, SOLID STATE PHENOMENA, t.186, s.315-318
 183. Stec-Rusiecka J., Wierzba B., Nowotnik A., Danielewski M. Modelowanie i symulacje obróbki cieplno-chemicznej superstopów na bazie niklu 2012, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.190, z.6, s.613–617
 184. Mrówka-Nowotnik G., Sieniawski J., Raga K., Wierzbińska M. Wpływ warunków umacniania wydzieleniowego na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne stopu aluminium 2024 2012, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.190, z.6, s.281-284
 185. Mrówka-Nowotnik G. Rola składników fazowych w kształtowaniu mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopów aluminium grupy 6xxx 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 1-136 s.
 186. Filip R., Sieniawski J. Właściwości warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V wytworzonej w procesie stopowania laserowego 2012, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.187, z.3, s.165-168
 187. Filip R., Raga K. Kształtowanie mikrostruktury warstwy wierzchniej stopów tytanu w procesie przetapiania laserowego 2012, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.188, z.4
 188. Mrówka-Nowotnik G. Transformation of intermetallic phases in 6066 aluminium alloy duringits homogenization 2012, SOLID STATE PHENOMENA, t.186, s.319-322
 189. Budzik G., Bernaczek J., Kubiak K., Magniszewski M., Matysiak H., Cygan R., Tutak M. Hybrid method for Rapid Prototyping of core models of aircraft engine blades 2012, JOURNAL OF KONES, t.19, z.2, s.77-82
 190. Góral M., Pytel M., Dychtoń K., Nowotnik A. Kinetics Growth and Oxidation Resistance of Aluminide Coatings Deposited by the CVD Method on Re 80 Superalloy 2012, THE JOURNAL OF MINERALS AND MATERIALS CHARACTERIZATION AND ENGINEERING, t.11, z.8, s.853-857
 191. Góral M. The Microstructure and Oxidation Resistance of The Microstructure and Oxidation Resistance of Slurry Method on Rene 80 Superalloy 2012, THE JOURNAL OF MINERALS AND MATERIALS CHARACTERIZATION AND ENGINEERING, t.11, z.7, s.719-723
 192. Romanowska J. Numerical prediction of thermodynamic properties of ternary alloys [w:] Tofa 2012 - Discussion meeting on thermodynamics of alloys, September 23-28, 2012 - Pula, Croatia, (pod red.) G. et al. Borzone 2012, UNIVERSITA GENOVA, s.107
 193. Romanowska J. Aluminium diffusion in aluminide coatings deposited by the CVD method on pure nickel [w:] Tofa 2012 - Discussion meeting on thermodynamics of alloys, September 23-28, 2012 - Pula, Croatia, (pod red.) G. et al. Borzone 2012, UNIVERSITA GENOVA, s.108
 194. Sieniawski J. i inni Określenie wpływu modyfikowania platyną i palladem warstw aluminidkowych na ich trwałość w warunkach cyklicznych obciążeń cieplnych Projekty badawcze 2012
 195. Moskal G., Góral M., Swadźba L., Mendala B., Hetmańczyk M., Witala B. Microstructural characterization of gas phase aluminized TiAlCrNb intermetallic alloy 2012, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, t.57, z.1, s.253-259
 196. Romanowska J. Prediction of the thermodynamic properties of ternary Al-Ni-Zr alloys 2012, CALPHAD (COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, 115 s.
 197. Góral M. Poprawa odporności na korozję wysokotemperaturową elementów wykonanych ze stopów tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl 2012, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, t.188, z.4, s.324-327
 198. Drajewicz M., Sieniawski J. Modification of the structure of the layers of superficial soda - calcium - silicon glasses nano molecules inorganic compounds 2012, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.53, z.2, s.76-80
 199. Masset P., Bogusz A., Sieniawski J., Wierzba B., Danielewski M. Optimisation of nickel aluminising by CVD 2012, SOLID STATE PHENOMENA, t.323-325, s.367-372
 200. Nowotnik A. High temperature deformation of superalloy Inconel 718 2012, SOLID STATE PHENOMENA, t.186, s.147-150
 201. Krupa K., Laskowski P., Sieniawski J. Zastosowanie w technice lotniczej stopów tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl(gama) oraz wpływ warunków frezowania na właściwości warstwy wierzchniej 2012, MECHANIK, t.85, z.1
 202. Krupa K., Laskowski P., Sieniawski J. Obróbki skrawaniem stopu tytanu a stan warstwy wierzchniej 2012, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, z.7-8, s.15-17
 203. Stec-Rusiecka J., Wierzba B., Nowotnik A., Danielewski M. Modelowanie i symulacja obróbki cieplno-chemicznej superstopów na bazie niklu - Modelling and simulations of thermo-chemical treatment of nickel based superalloys Konferencja: V krajowa konferencja: Nowe Materiały – Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym; Międzyzdroje, 28–31.05.2012
 204. Wierzba B., Nowotnik A., Danielewski M. The bi-velocity model for diffusion coatings formation: the phase field method Konferencja: 11th AES-ATEMA International Conference on Advances and Trends In Engineering Materials and Their Applications: Toronto, Canada, August 06-10, 2012
 205. Zaguła-Yavorska M., Sieniawski J., Romanowska J. Oxidation behaviour of zirconium-doped NiAl coatings deposited on pure nickel 2012, ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, t.58, z.2, s.250-254
 206. Drajewicz M., Pytel M. Recycling process of casting molds applying to precision castings 2012, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.55, z.2, s.661-667
 207. Drajewicz M., Góral M., Pytel M., Sieniawski J. Thermophysical properties of selected powders for thermal barrier coatings 2012, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.55, z.2, s.902-906
 208. Góral M., Sieniawski J. The technology of Plasma Spray Physical Vapour Deposition 2012, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.55, z.2, s.689-693
 209. Góral M., Moskal G. Diffusion AlSi-MeCrAlY coatings obtained on intermetallic (gamma)TiAl phase 2012, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.55, z.2, s.685-688
 210. Kotowski S., Sieniawski J., Góral M. Modelling and simulation of plasma spraying process with a useof Jets&Poudres program 2012, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.55, z.2, s.547-550
 211. Góral M., Sosnowy P. Microstructure of thermal barrier coatings deposited by APS method with application of new type ceramic powders 2012, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.55, z.2, s.912-917
 212. Góral M., Kotowski S., Drajewicz M., Sieniawski J. The PS-PVD method - formationof columnar TBCs on CMSX-4 superalloy 2012, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.55, z.2, s.907-911
 213. Zaguła-Yavorska M., Kubiak K., Sieniawski J. Oxidation behaviour of palladium modified aluminide coatings deposited by CVD method on nickel-based superalloys under air atmosphere 2012, JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING, t.55, z.2, s.848-854
 214. Drajewicz M., Pytel M. Ceramiczne materiały spiekane wytwarzane z materiałów odpadowych form ceramicznych stosowanych do odlewów precyzyjnych 2012, CERAMIKA. MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE / MATERIAŁY CERAMICZNE, t.64, z.4, s.473-477

Powrót na górę strony

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję